Go to main navigation
Susilo Bambang Yudhoyono och Ban Ki-moon

Foto: UN Photo/Mark Garten

Milleniemålen

Ris och ros till FN-rapport

Högtidstal och försiktig optimism präglade presentationen av den rapport om utvecklingsmålen efter 2015 som FN:s högnivåpanel presenterade i veckan som gick. Panelen, där biståndsminister Gunilla Carlsson ingått, har tagit emot inspel från tusentals organisationer och biståndsaktörer, som nu ger både ris och ros till panelens rekommendationer.

– Detta är en ny vision för en värld som har redskapen att övervinna hindren för mänsklig utveckling och utnyttja nya möjligheter. Så sammanfattade Liberias president Ellen Sirleaf Jonsson den rapport om utvecklingsagendan efter 2015 som hon och 27 andra politiker och aktörer inom biståndet presenterade den 31 maj.

Högnivåpanelen har arbetet under nästan ett år och har letts av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono och Storbritanniens premiärminister David Cameron.

Målet har varit att ge rekommendationer för arbetet med utvecklingsfrågorna efter 2015, när de nuvarande milleniemålen går ut.

En av slutsatserna i panelens rapport är att det vore ett misstag att inte bygga vidare på milleniemålen. De åtta målen har varit konkreta och alla har skrivit under på dem. Rapporten pekar sedan på fem förändringar, eller mål, som ska prägla arbetet efter 2015.

Utrota den extrema fattigdomen, bygg en framtid kring verkligt hållbar utveckling, omvandla ekonomier för att skapa arbetstillfällen och inkluderande tillväxt, fostra en ny anda av partnerskap och skapa fred och ökat ansvarsutkrävande.

Rapporten har skrivits efter inspel från fler än 5000 civilsamhällesorganisationer, och de första reaktionerna från dessa aktörer har varit försiktigt positiva. Norska Rädda Barnen säger till exempel att panelen tydligare än milleniemålen lyfter fram barnens rättigheter.

Även Neva Frecheville, ledare för kampanjen Beyond 2015, är optimistisk.

– Civilsamhället har varit tydligt vad gäller vikten av att agendan som ska ta vid där millenniemålen slutar bör vara universell.

 Högnivåpanelen har inkluderat den aspekten vilket förhoppningsvis kan sporra förändringar både i fattigare och rikare länder, Frecheville är särskild nöjd med att högnivåpanelen har betonat att rikare länder måste förändra sina politik för handel, skatt och transparens för att minska illegala kapitalflöden.

Men hon tillade även att för att den här visionen ska kunna genomföras krävs nu en stark politisk vilja.

Beyond 2015 är dock kritiska till att rapporten inte tillräckligt tydligt utmanat den rådande synen på tillväxt och de globala finansiella systemen. De skriver också att de gärna hade sett ett tydligare fokus på att bekämpa inkomstskillnader.

Den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson har suttit med i panelen och vid ett seminarium på Sida tidigare i veckan presenterade hon sin bild av arbetet. Hon betonade att panelen fokuserat på många av de frågor som ofta är svåra att driva i internationella sammanhang: demokratisk och effektiv samhällsstyrning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och frihet från våld.

 – Sverige har även framgångsrikt påverkat innehållet till att inkludera bland annat politisk frihet och vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, sade Gunilla Carlsson.

Jesper Bengtsson

Läs mer:

 http://www.dn.se/debatt/varlden-maste-kraftsamla-mot-korruption-och-fortryck

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/fn-panel-ingen-ekstrem-fattige-etter-2030

http://www.concord.se/page.asp?id=798