Go to main navigation

Demokrati

Rwandas demokratisering går trögt

Demokrati eller inte. Den frågan ställer sig nu allt fler när Rwanda kommer på tal. Enligt den senaste mätningen från Ibrahim Index ligger landet under det demokratiska genomsnittet i Afrika.

Rwanda – landet med det hemska förflutna som blivit biståndsgivarnas älskling. Men hur står det egentligen till i de tusen kullarnas land?
Enligt en färsk mätning av det demokratiska och ekonomiska läget i Afrika, det så kallade Ibrahim Index, hamnar Rwanda på plats 32 av totalt 53 afrikanska stater.
Samtidigt som landet placerar sig strax ovanför genomsnittet när det gäller ekonomisk utveckling hamnar det strax under i kategorierna god samhällsstyrning, demokrati och mänskliga rättigheter samt mänsklig utveckling.
För statsvetaren Ingrid Samset vid Christian Michelsen-institutet (CMI) i Bergen kommer inte resultatet som någon överraskning.

– Nej, att det står dåligt till med demokratin i Rwanda är ju ganska uppenbart. Det goda anseende som Rwanda länge har haft internationellt håller på att tunnas ut, inte minst efter rapporterna om landets inblandning i konflikten i östra Kongo, säger hon.

– Självklart måste man ha respekt för ansträngningarna att förhindra ett folkmord liknande det som skedde 1994. Men nu har det gått 15 år. Nu kan man nog konstatera att regimen, med president Kagame i spetsen, använt sig av folkmordsproblematiken för att hålla nere den politiska oppositionen, fortsätter hon.

Det lilla, tättbefolkade landet har på senare år gjort sig ett namn som Afrikas it-under. Men samma systematiska politik som gjort att regeringen lyckats koppla upp en stor del av befolkningen, har också lagt grunden för den repressiva regim som råder i dag, enligt Ingrid Samset.

– Inte heller den ekonomiska utvecklingen gagnar alla. Samtidigt som den relativa fattigdomen minskat finns allt fler fattiga. I dagens Rwanda ökar klyftorna.

 

BÄST OCH SÄMST

Ö-nationer och södra Afrika i topp i årets Ibrahim Index.

1. Mauritius

2. Kap Verde

3. Seychellerna

4. Botswana

5. Sydafrika

Från botten:

51. Zimbabwe

52. Tchad

53. Somalia

Fotnot: Ibrahim Index of African Governance har inrättats av affärsmannen Mo Ibrahim för att informera om demokratin så att befolkningen kan utkräva ansvar av sina ledare.

 

Åsa Nyquist Brandt