Go to main navigation
Ryssland

Foto: The Power of Forever/IStockphoto

Ryssland

Imperiedrömmar

För att kunna försvara sin ställning som stormakt och åter bli ett imperium att räkna med behöver Ryssland fler människor. Så går resonemanget i Kreml. Statens lösning är att bygga familjepolitiken på kristna värderingar och skydda folket från ”moraliskt fördärv”. Och därför kan inte Putin acceptera hbtq-personer.

Mannen riktar sin blick utåt, han ska tjäna pengar. Kvinnor är däremot alltid fokuserade på sina barn och sitt hem. Om kvinnans mycket viktiga roll förstörs, då blir konsekvensen att allt annat, som familjen – och om man så vill hemlandet - förstörs. Det sade den ryska patriarken Kirill till nyhetsbyrån Interfax under våren.

Det finns skäl till patriarkens oro. Sedan Sovjetunionens upplösning har den ryska befolkningen minskat med cirka tio miljoner och låg på uppskattningsvis 142 miljoner förra året. Ambitionen är att nå minst 150 miljoner invånare, i världens till ytans största land.

Men Ryssland befinner sig sedan länge i en demografisk kris. Den demografiska situationen i Ryssland är dessutom unik. Det råder en extremt hög mortalitet – jämförbar med fattiga afrikanska länder på 90-talet – samtidigt som fertiliteten är låg.

Men trots att dödligheten är hög bland män i arbetsför ålder, kopplat till olyckor och missbruk, prioriterar den ryska staten inte folkhälsan i större utsträckning. Närheten till afghanskt opium, rådande machoideal och nationens alkoholkärlek gör inte saken lättare.

Att satsa på ökad fertilitet genom att upprätthålla värdekonservatismen är mer säkert kort, tycker både patriarken Kirill, statlig media, president Putin och majoriteten i parlamentet duman:

– Den ryska statens budskap är att det är kvinnornas ansvar att ställa upp för fosterlandet och skaffa fler barn. Minst tre barn behövs för att fylla det demografiska hålet. Detta legitimeras med omtanken om ”de traditionella ryska idealen”. Sovjetiden framställs som betydligt mer konservativt än den faktisk var, med tanke på exempelvis den ideologiskt liberala abortlagstiftningen under hela perioden, bortsett från Stalintiden då abort var förbjudet, säger Johnny Rodin som forskar om befolkningspolitik i Ryssland vid Södertörns högskola.

Droppen som fick bägaren att rinna över kom någon gång vid millenniumskiftet, när både inhemska och utländska demografer larmade om den extrema minskningen av befolkningsmängden i Ryssland, inte minst på grund av försämrade ekonomiska villkor.

FN varnade år 2005 att Rysslands befolkning kunde sjunka med en tredjedel fram till 2050, om inget gjordes. Dessa larmklockor har bidragit till att kärnfamiljen åter igen blev statens angelägenhet.

Den dåvarande presidenten Dmitrij Medvedev sjösatte Familjeåret för att ”återställa auktoriteten som den ryska familjen hade i början av det förra seklet”. Medvedev gjorde det möjligt för ryska kvinnor som föder eller adopterar sitt andra barn (eller nästföljande) att ansöka om en ekonomisk engångspremie motsvarande drygt 90 000 kronor. Ett villkor är att både kvinnan och barnet ska vara ryska medborgare.

Ryssar – eller före detta Sovjetmedborgare – som bor utomlands uppmanas också att flytta till Ryssland och de som nappar får både ekonomisk hjälp och annat stöd för att underlätta flytten. Förutsättningen är dock att de intresserade är ”rysktalande och har varit uppfostrade enligt ryska kulturella traditioner”, enligt förordningen.

Makthavarna i Ryssland har inga större ambitioner att bygga ett multikulturellt samhälle:

– I och med att födelsetalet är högre i muslimska familjer än hos etniska ryssar, finns en populistisk hotbild om ett demografiskt hot från Kina i öst, från muslimer i söder och radikala ideal i väst, säger Johnny Rodin.

Samtidigt som den ryska staten uppmuntrar etniska ryssar att skaffa fler barn, försöker man skydda befolkningen från ”moraliskt fördärv”, värdenihilism och inte minst ”den aggressiva liberalismen”, som patriarken Kirill brukar uttrycka det.

Den ryska duman har godkänt ett lagförslag som förbjuder utländska homosexuella par att adoptera ryska barn. Minderåriga ska också skyddas från ”propaganda för icke- traditionella sexuella relationer”.

Unga ska dessutom avskärmas från skadlig information. Det innebär att i princip allt – tidskrifter, böcker, internetsajter – numer ska märkas med ålderssymboler, som till exempel 12+ eller 16+. Först när man fyllt 16 år får man titta/läsa om ”intima närmanden”, men lagen slår fast att det intima bara får ske mellan en man och en kvinna och – något kryptiskt – ”utan några sexuella anspelningar” och inte heller ”exploatera barnets intresse för sex”.

Aktivisten Andrej Beloglazov från organisationen PSI Russia som bedriver HIV-förebyggande arbete följer utvecklingen med stor oro. Det har blivit svårare för hans kollegor att exempelvis dela ut kondomer till unga prostituerade. Men han konstaterar också att vissa lagar snarare hjälper än stjälper:

– Vi har en hemsida som upplyser ungdomar om sexuell hälsa. Sedan vi markerade sidan med en åldersvarning mångfaldigades antalet unika besök! Staten är annars inte intresserad av att arbeta preventivt. Myndigheternas logik är följande: pratar vi om kondomer då uppmanar vi ungdomar till ett aktivt sexuellt liv.

Ryssland ser till att ”moraliska värderingar” upprätthålls även på den internationella arenan. Förra hösten drev landet igenom en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter om att ”nationella och regionala särdrag samt olika historiska, kulturella och religiösa bakgrunder måste beaktas” när stater skyddar mänskliga rättigheter.

Gummiresolutionen kan tolkas som att det ryska folket alltså ska skyddas från ”skadliga influenser från väst” såsom prideparader, tillgängliga aborter och inte minst sex- och samlevnadsrådgivning för ungdomar.

– Ridån går ner. Ryssland vänder sig inåt. Utländsk hjälp, kunskaper och erfarenheter behövs inte mer. På internationella konferenser som vi besöker saknas helt ryska statstjänstemän, säger Andrej Beloglazov från PSI Russia.

Jana Frolén

”Föd en patriot på Nationaldagen”

Staden Uljanovsk är mest känd som Lenins födelseort. Här ordnas den årliga kampanjen ”Föd en patriot på Nationaldagen” sedan 2005. Detta är en helgdag på hösten, då alla familjer uppmanas att göra en insats som kan leda till att ett barn föds den 12 juni, på Rysslands nationaldag. Antalet barn födda den 12 juni i regionen har ökat varje år sedan kampanjen startade. I år har 880 familjer chans att föda ett barn på nationaldagen och få delta i utlottningen av pengar, bilar, kylskåp och andra åtråvärda priser.

Den nya familjepolitiken

Den nya familjepolitiken för nästa 20-årsperiod håller nu på att utformas. Utskottet för familjen, kvinnor och barn, med Elena Mizulina i topp – Rysslands egen Alva Myrdal – har flera förslag att bidra med: Att införa skatt på skilsmässa. Att begränsa abortlagstiftningen. Att registrera äktenskap med syfte att uppfostra tre eller fler barn.