Go to main navigation

Korruption

Scania-affär misstänks strida mot sanktioner

Ryska bulvaner och olagliga avgifter till Irak. Nu riskerar ansvariga chefer på Scania fängelsestraff för brott mot FN:s sanktioner.

I över ett år fick inte åklagare Nils-Erik Schultz resurser att utreda misstankarna om att Scania sålt lastbilar till Irak i strid med FN:s sanktioner. Men nu jobbar han för högtryck.

Misstankarna mot Scania är desamma som fanns mot ett 15-tal svenska företag om brott mot FN:s så kallade Olja mot mat-program i Irak 1996 till 2003. Enligt sanktionerna skulle Irak endast få sälja olja i utbyte mot mat, medicin och vissa industriprodukter.

– Det blev andra varor också
och Irak krävde tio procent av kontraktssumman på ett konto som inte FN kontrollerade, säger Nils-Erik Schultz. Runt 2 000 företag i världen beräknas ha betalat 11 miljarder kronor i olagliga avgifter till Irak.

I Scanias fall misstänks ryska bulvaner ha varit inblandande för att kringgå sanktionerna. I ett internt pm skrivet av ansvariga chefer på Scania godkändes upplägget av svenska myndigheter. Något som bekräftats av Utrikesdepartementet.

– Att tjänstemän på UD kände till det kommer själv-klart att användas av Scanias
försvar, säger Nils-Erik Schultz.

I februari blir det rättegång mot tre Volvochefer som åtalats i ett parallellt fall. De riskerar upp till sex års fängelse för grovt sanktionsbrott. Ytterligare ett svenskt företag utreds för misstankar om mutbrott i Olja mot mat-programmet.

Fredrik Nejman