Go to main navigation
Burmesiska delegationen på väg in till Näringslivets Internationella Råd, NIR, på Östermalm i Stockholm.

Foto: Johanna Hanno

Burmesiska delegationen på väg in till Näringslivets Internationella Råd, NIR, på Östermalm i Stockholm.

lera representanter i delegationen uppgav att de kom från Burmas handelskammare.

Foto: Johanna Hanno

lera representanter i delegationen uppgav att de kom från Burmas handelskammare.

Burmesiska delegationen på väg in till Näringslivet Internationella Råd, NIR, på Östermalm i Stockholm.

OmVärlden avslöjar:

Sida och NIR samarbetar med Burmas militärregim

Sverige samarbetar inte med regeringen i diktaturens Burma. Så lyder den officiella svenska politiken. I praktiken utvecklas nu ett helt annat sorts samarbete. Svenska biståndspengar används för att knyta kontakter med organisationer som står mycket nära den burmesiska regimen.

I förra veckan var en delegation med bland annat representanter från Myanmar Chamber of Commerce, Burmas handelskammare, på plats i Sverige. De var inbjudna av Näringslivets Internationella Råd, NIR, för att diskutera samarbetsprojekt och knyta kontakter.

Burmas handelskammare leds av Win Myint, som också är näringsminister i landets regering. Win Myint står på EU:s sanktionslista och är förbjuden att resa till EU. Under sitt besök träffade delegationen bland annat företrädare för Sida och UD, men även Kungliga Tekniska högskolan, KTH, för att diskutera ett utbildningsprogram.

När OmVärlden för fyra veckor sedan frågade NIR:s VD Erika Molin om man hade något samarbete i Burma förnekade hon det.

– Vi har inte någon verksamhet i Burma. Vi har bara följt det som vi följer andra länder, svarade hon.

Sofia Svingby, Director Operations på NIR, erkänner nu att det finns ett samarbete, men säger att det inte är med Burmas handelskammare. Enligt Sofia Svingby är det organisationen Egress som varit NIR:s kontakt i Burma. Egress arbetar med projekt i det civila samhället och har bland annat propagerat för hävda sanktioner mot Burma och ett erkännande av det val som genomfördes förra året. Ett val som blev hårt kritiserat av USA, EU och FN.

– Flera som vi har träffat i landet har olika åsikter om valet. Det ser vi som ett positivt tecken, säger Sofia Svingby. Vi försöker undersöka vad vi kan göra för att stödja den ekonomiska utvecklingen. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en viktig del av det. Vi jobbar inte politiskt.

Delegationen från Burma tycktes ha en annan uppfattning om vilka de representerade under sitt besök.

– Vi är från Myanmar Chamber of Commerce, sade en medlem i den burmesiska delegationen när OmVärlden mötte dem i Stockholm.

– Kontakten mellan Myanmar Chamber of Commerce och NIR upprättades av Sida, uppgav en annan av besökarna.

Att projektet stöds av Sida bekräftas av Johan Åkerblom, programansvarig för Sidas program Business for Development.

– I Sidas strategi för näringslivssamarbete finns komponenter om stöd till organisationer. Jag uppfattar det inte som ett samarbete med regimen.

När han ställs inför uppgiften att ordföranden för Burmas handelskammare sitter i regeringen och är svartlistad av EU verkar han inte medveten om detta. Det samma gäller Sofia Svingby på NIR.

– Vi samarbetar inte med någon svartlistad person, säger hon.
Johan Åkerblom hänvisar till den strategi för utvecklingssamarbete 2011–2013 som regeringen antog i november förra året. Där finns en skrivning om betydelsen av att utveckla ett närmare samarbete med näringslivet i utvecklingsländerna.

Men det är en allmän utvecklingsstrategi som inte specifikt berör Burma. Där har strategin länge varit mera restriktiv för att svenska biståndspengar inte ska gå till den militärstyrda regimen. På Sidas hemsida står det tvärtom att Sida följer EU:s rådsbeslut om Burma: ”Bistånd endast får ges i form av humanitärt stöd samt till områden som hälsovård och undervisning, mänskliga rättigheter och demokrati, samt fattigdomsbekämpning och miljöskydd. Några projektavtal med regeringen förekommer inte och inga pengar slussas genom de centrala myndigheterna.”

– Det är anmärkningsvärt om svenska biståndspengar går till organisationer som är så nära förknippade med Burmas regim, säger Olle Thorell, riksdagsman för socialdemokraterna som besökte Burma i februari i år. Man måste ha någon slags moral även i affärer.

Jesper Bengtsson

Med rapportering av
Oliver Reuter, Victoria Engstrand-Neacsu