Go to main navigation

Mama Cash

Stödet till Mama Cash väcker debatt

OmVärldens avslöjande om Sidas miljonstöd till den nederländska organisationen Mama Cash väckte genast reaktioner i den pågående prostitutionsdebatten.

EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) kallar Sidas samarbete med Mama Cash naivt och kräver i Dagens Arena (4/12) att det upphör. Hon köper inte förklaringen att Sida genom en avtalsklausul undgår att stödja vad Mama Cash gör i prostitutionsfrågan. Debattören och individualistfeministen Louise Persson svarar på Newsmill (5/12) att det är stötande att någon överhuvudtaget upprörs över Mama Cashs stöd till ”sexarbetare”.

De två perspektiven speglar den debatt som pågår i Europa där den nordiska synen på sexköp ställs mot den nederländska och tyska. Den första utgår från sexköp som en form av könsrelaterat våld och ett uttryck för ojämlikhet, den andra från prostitution som ett självvalt arbete och en rättighet.

Paraplyorganisationen Europeiska kvinnolobbyn (EWL) har tagit ställning för kriminalisering av sexköp och anordnade i veckan en konferens på temat i Europaparlamentet. Där nåddes svenskar på plats av OmVärldens nyhet (4/12) om Sidastödet till Mama Cash.
– Vi tycker att det är skandal, säger Wiveca Holst som är Sveriges kvinnolobbys representant i EWL:s observatorium.

Hon kommer just från ett välbesökt seminarium där representanter för sju olika partigrupper i Europaparlamentet har ställt sig bakom EWL:s upprop för kriminalisering av sexköp. Men i EU-länderna, och fortfarande i Sverige, finns stora meningsskiljaktigheter i synen på prostitution.

I Sverige splittrar prostitutionsfrågan kvinnorörelsen och HBT-rörelsen. Enligt RFSL går det att skilja på ofrivillig och frivillig prostitution, liksom detta och trafficking. Även RFSU är kritiskt till sexköpslagen. I Dagens Arena  (5/12) uttrycker RFSU sitt stöd till Mama Cash och dess arbete för att personer i prostitution ska få tillgång till hälsovård och slippa våld.

Anna Hedh (S) håller fast vid sin ståndpunkt (6/12) och ifrågasätter att Mama Cash är den enda kanalen för att kunna nå ut till små kvinnoorganisationer. Enligt kvinnolobbyn finns det heller ingen motsättning mellan att ge stöd till personer i prostitution och att kriminalisera sexköp.

– Vi har en lång väg att gå, men kvinnorörelserna i Europa är på vår sida och kämpar jättehårt, säger Wiveca Holst.

Bland andra Frankrike, Irland, Nordirland, Skottland och Finland håller på att se över sin lagstiftning. Danmark la i november ner planen på att kriminalisera sexköp. Men Wiveca Holst tror att Frankrike snart kommer att klubba igenom en sådan lag och att det kommer att få en stor betydelse för tongångarna i övriga Europa.
Det är en ojämn meningsstrid eftersom sexhandeln är en gammal mångmiljardindustri med starka lobbyintressen.

– Legaliseringsförespåkarna kan komma i en stor delegation och låta alla parlamentariker få besök, men kvinnoorganisationerna har oftast lite pengar och svårt att göra det, säger Wiveca Holst.

På sin hemsida skriver Mama Cash att de nu mer än någonsin är dedikerade till ”sexarbetares rättigheter”. Det handlar både om praktiskt stöd till utsatta personer i prostitution och kampen för att samhället ska behandla prostitution som ett vanligt arbete. En av de organisationer som får stöd av Mama Cash är svenska Rose Alliance som drivs av personer som kallar sig sexarbetare. Den fick 15 000 euro förra året och får 40 000 euro de närmaste två åren.

Pye Jakobsson på Rose Alliance säger att alla där jobbar som volontärer. Enligt henne räcker inte organisationens resurser till mycket mer än att ge direkt stöd till personer i prostitution, men att pengar också går till resor för att delta på möten och konferenser. Nyligen blev hon inbjuden av lokala organisationer i Irland och Finland för att träffa personer inblandade i arbetet med prostitutionslagstiftningen.

När representanter för Rose Alliance presenterar sexköpslagen som ett misslyckande utomlands väger orden tungt eftersom organisationen är svensk. Wiveca Holst ser därför Rose Alliance påverkansarbete som ett problem för den svenska och europeiska kvinnolobbyns strävan efter att sexköp ska kriminaliseras.

– Vi kommer att behöva resa mer och ta debatten med dem, säger Wiveca Holst.

Kajsa Skarsgård

Artikeln är också publicerad i Feministiskt perspektiv #49