Go to main navigation
Skatteflyktpengarna skulle räckt för hälso- och sjukvårdskostnader till 350 000 barn.

Skatteflyktpengarna skulle räckt för hälso- och sjukvårdskostnader till 350 000 barn.

Foto: Magnus Laupa / Kontinent

Ekonomi

Storföretagen flyr från skatten

Multinationella företag blir allt mer sofistikerade i att slippa skatt när de verkar i utvecklingsländer. Totalt smiter utländska företag från skatt motsvarande mer än den globala biståndsbudgeten varje år.

I en ny studie från den brittiska biståndsorganisationen Christian Aid kritiseras regeringarna i de industrialiserade länderna för att blunda när multinationella företag utnyttjar fattiga länders svaga finansiella regelsystem.

"Det är viktigt att det internationella samfundet inser att samma faktorer som nu har sparkat igång den globala finanskrisen – otillräcklig finansiell reglering, bank-sekretess samt bristfällig transparens – redan har kostat utvecklingsvärlden oerhörda summor under lång tid", påpekar Christian Aid.

Skattebortfallet på 160 miljarder dollar är mer än en och en halv gånger större än världens samlade biståndsbudget. Det skulle räcka för att täcka hälso- och sjukvårdskostnaderna för 350 000 barn varje år, noterar organisationen.

Mycket talar för att det är en försiktig siffra. Världsbanken har tidigare publicerat statistik som uppskattar den otillåtna skatteflykten från utvecklingsvärlden till mellan 500 och 800 miljarder dollar årligen, varav mellan 60 och 65 procent är så kallad "kommersiell skatteflykt".

En av de vanligaste metoderna för att undandra sig skatt är så kallad "transfer mispricing", då olika grenar av samma koncern säljer varor till varandra till priser som har manipulerats för att minimera skatteunderlaget. Det är också vanligt att falska eller manipulerade fakturor skickas mellan företag som samarbetar med varandra under kartelliknande former.

För att komma till rätta med problemet kräver Christian Aid kraftfulla åtgärder från de industrialiserade länderna. En lösning vore att kräva att multinationella företag öppet redovisar var de har verksamhet och hur mycket de betalar i skatt i varje land. En annan vore att nå en global överenskommelse om att lyfta banksekretessen för skatteparadisen, för att på så sätt tvinga dem att dela med sig av information till skattemyndigheter i andra länder.

Tobias Hammar