Go to main navigation

Syrien

Svält hotar palestinskt flyktingläger

Bristen på mat har blivit akut i det stora palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus, och befolkningen har tvingat att ta till drastiska metoder. Religiösa ledare har samtidigt utlyst en fatwa som tillåter konsumtionen av katter, hundar och råttor.

Befolkningen i Yarmouk gör allt de kan för att förhindra att deras barn dör av svält.

Bristen på mat har blivit akut i det stora palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus, och befolkningen har tvingat att ta till drastiska metoder. Religiösa ledare har samtidigt utlyst en fatwa som tillåter konsumtionen av katter, hundar och råttor.Befolkningen i Yarmouk gör allt de kan för att förhindra att deras barn dör av svält.

-Vi har varit under belägring i tre månaders tid och det finns ingenting kvar att äta. Så här långt har det gått, berättar en man i lägret samtidigt som han förbereder sig på att döda och tillaga en hund till sin familj.

Jana Ahmad Hassan är knappt tre månader gammal. Hon föddes här i Yarmouk, som är Syriens största palestinska flyktingläger. I över tre månaders tid har Yarmouk stått under belägring av regimens styrkor. Det har lett till en omfattande brist på mat och frågan är nu om Jana kommer att överleva.

-Herrregud, jag har en svältande bebis här i lägret, säger Janas mamma till en av soldaterna som står vid en väggspärr i lägrets utkant.

-Jag måste få tag i lite mjölk till henne och mat till mig själv, annars kommer hon att dö, vädjar kvinnan till soldaten.

Men hon avvisas bara av soldaten och tvingas gå tillbaka hem tomhänt. Eftersom Janas mamma inte längre kan producera någon bröstmjölk så är hennes pappa oavbrutet på jakt efter lite vällingpulver till sin dotter. Men det enda svar han har fått är att det inte finns en enda vällingförpackning i hela södra Syrien.

I många rebellkontrollerade områden i landet har bristen på mat blivit allt mer akut. FN:s livsmedelsprogram, WFP, har som målsättning att hjälpa upp emot 6,5 miljoner syrier med akut matbistånd fram till årsskiftet - men utmaningarna för att lyckas med det är enorma.

Den snabbt försämrade situationen i Yarmouk och i andra palestinska flyktingläger i södra Syrien har skapat en stor frustration bland lägrens invånare gentemot de organisationer som traditionellt har hjälpt flyktingarna att klara sig, däribland FN-organet UNRWA och PLO.

I mitten av juli undertecknade befolkningarna i flyktinglägren Yarmouk, Sabina och Sayeda Zeinab ett gemensamt brev till UNRWA och PLO med en uppmaning att organisationerna skulle göra allt som står i deras makt för att häva belägringarna av deras läger. De krävde samtidigt att internationella Röda korset skulle få möjlighet att hjälpa de palestinska flyktingarna och varnade för en förestående svältkatastrof.

Nu har flera månader gått utan att något av detta har skett. De områden i södra Syrien som är belägrade har bara blivit större och omfattar numera mer än en halv miljon människor, varav flera tiotusentals lever i Yarmouk.

- För inte allt för länge sedan tilläts människor att ta med sig mat in i lägren. Men nu har de stängt flyktinglägret med hjälp av vägspärrar och belägringen är fullständig, säger professor Abu Salma, som är engagerad i en biståndsorganisation för palestinska flyktingar.

Salmas organisation har lyckats bidra med ett visst bistånd till de palestinska flyktinglägren, men på senare tid har gruppen utsatts för attacker från den syriska armén. Detta trots att organisationen understrukit att de är politiskt oberoende och endast arbetar med humanitär hjälp.

- De har börjat gripa våra medlemmar. Situationen är sämre än usel inne i lägren, det går numera att jämställa med kollektiva mord, säger professor Abu Salma till IPS.

Mutawalli Abou Nasser/IPS