Go to main navigation

Idea

Svar till Vidar Helgesen

Vi är tacksamma att Ideas generalsekreterare, Vidar Helgesen, för första gången kommenterar de uppgifter som kommer från ett antal medarbetare i hans egen organisation. Tyvärr anser vi att han missar målet i sin kritik mot OmVärldens publiceringar.

OmVärlden har aldrig anklagat Idea för att inte följa sina rutiner. Vi har inte heller påstått att Vidar Helgesen har överträtt sina mandat eller befogenheter. Problemet är snarare Ideas regelverk, som alla medlemsstaterna har godkänt. Detta regelverk tillåter Ideas generalsekreterare att hanplocka konsulter, utan att någon offentlig upphandling behöver göras.

Under åren har Vidar Helgesen flitigt praktiserat denna möjlighet. Det är dessa kontrakt, med handplockade konsulter, som OmVärlden har publicerat. Många har med oss förvånats över de höga belopp som har betalats ut. I många fall har konsulterna kunnat arbeta i flera år utan att några upphandlingar har gjorts.

Det är rimligt att anta att dessa konsulttjänster hade kunnat utföras till ett lägre pris och högre kvalitet om flera företag hade fått vara med och konkurrera om uppdragen.

Om nu Ideas finanser är så välskötta, som Vidar Helgesen gör gällande, borde det inte vara något som hindrar att en oberoende revision genomförs av organisationen. Så kallade systemrevisioner genomförs regelbundet av andra organisationer som tar emot svenskt bistånd. Men som OmVärlden har rapporterat har det aldrig gjorts i Idea, trots att bland annat Sverige har begärt det.

Det faktum att Idea inte tillämpar någon form av offentlighetsprincip, och att medarbetare har rättslig immunitet, gör det extra angeläget att genomföra en oberoende granskning av organisationen. I dagsläget är detta den enda möjligheten att få veta om Idea utnyttjar skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt.

Jesper Bengtsson

chefredaktör, OmVärlden

Nils Resare

 journalist