Go to main navigation

Miljöbov

Svenska sparare satsar i Afrikas största förorenare

Flera miljoner kronor av svenskarnas sparpengar har via Afrikafonderna investerats i det sydafrikanska företaget Sasol, ett oljebolag som anklagas för omfattande miljöförstöring.

– Bolaget släpper ut 75 miljoner ton växthusgaser varje år och människor som bor i närheten av anläggningarna lider av andningsproblem och andra sjukdomar, säger Caroline Ntaopane på den lokala intresseorganisationen Bench Marks Foundation.

Swedbanks och HQ:s Afrikafonder har tillsammans investerat över 20 miljoner kronor i Sasol. Bolaget arbetar främst med att utvinna bensin och diesel från kol med den så kallade CTL-tekniken, vilket är en metod som genererar dubbelt så mycket utsläpp av växthusgaser som den traditionella utvinningen från råolja.

– Sasol är en av de största förorenarna i Afrika och deras anläggning i Secunda är den enskilt största utsläpparen av koldioxid i världen, säger Caroline Ntaopane, som också är kampanjledare på Sasolburg Air Quality Monitoring Committee (SAQMC), en organisation som regelbundet tar luftprover i närheten av Sasols anläggningar.

– Även regeringen har börjat ta prover efter våra påtryckningar och de visade att i närheten av Sasols anläggning så överstegs WHO:s rekommendationer för utsläpp 101 gånger på 5 månader, fortsätter hon.

Flera intresseorganisationer rapporterar att folk som bor i anslutning till Sasols anläggningar har drabbats av en rad sjukdomar till följd av utsläppen. Det handlar om andningsbesvär, astma och huvudvärk. Bolaget sägs också ha släppt ut för höga halter av det cancerframkallande ämnet bensen.

– Sasol skyller på den fattiga befolkningen för att de under vintertid eldar med kol. Samtidigt försöker de genom marknadsföring måla upp en falsk bild av ett ansvarstagande bolag trots att de planerar att öka utsläppen ytterligare, säger Caroline Ntaopane.

Både på Swedbank och HQ är man medveten om kritiken mot bolaget.

– Den här typen av kritik hittar du i många bolag och skulle du analysera dem på det sättet skulle det vara svårt att hitta afrikanska aktier som du kan köpa, säger Kristofer Barrett som förvaltar Swedbanks Afrikafond.

HQ:s förvaltare Karin Fries valde däremot i slutet av förra året att sälja fondens innehav på 14 miljoner, bland annat på grund av bolagets omfattande miljöförstöring.

– Det här med kol känns inte långsiktigt gångbart. Och om bolagets utsläpp leder till problem så kommer det att visa sig i aktiekursen förr eller senare, säger Karin Fries.

På Afrikagrupperna har man inte tagit ställning mot att man ska investera i Afrikafonderna, men är ändå kritisk till förvaltarnas agerande.

– Vi tycker att bankerna borde kolla upp bolagen som de investerar i mer, säger kanslichefen Gabi Björnsson.

Andreas Liljeheden