Go to main navigation

Indien

Svenskt projekt sparar vatten

Det Sidastödda vattenprojektet SWAR:s resultat är över förväntan. Bland indiska textilleverantörer har vattenförbrukningen minskat med 6,6 procent på ett år. Men den största framgången är samarbetet med leverantörerna.

Resultaten efter första året med projektet Sustainable Water Resources Management (SWAR) visar att arbetet lett till minskad förbrukning av energi, kemikalier och vatten. I Delhi där vatten är en bristvara har förbrukningen minskat med 84,5 miljoner liter, motsvarande 6,6 procent, på ett år.  Förutom en positiv påverkan på miljön har även produktionskostnaderna minskat med 1,7 procent under samma tid.

– Projektets mål är enkelt uppställda i procentenheter och första årets mål är uppfyllda. Att projektet har varit så framgångrikt har framför allt att göra med att samarbetet mellan företagen och leverantörerna har funkat väldigt bra, säger Anna Kullman som är ansvarig för projektet på Sida.

   De svenska företagen som deltar i det Sidastödda projektet är klädkedjorna Indiska, Kappahl och Lindex, tillsammans med Stockholm international water institute. Förhoppningarna är att fler svenska textilföretag ska vilja delta i framtiden.

– Projektet går ut på att jobba genom företagen i stället för att sätta upp regelverk om hur mycket vattenutsläpp som får göras. Det var de här tre företagen som ville vara med i det pilotprojekt som SWAR är, men vi hoppas att det kan bli större så småningom, säger Anne Kullman.

Arbetet utgår från en vattenkod som 34 svenska textilföretag tillsammans har tagit fram. Projektet går bland annat ut på att förbättra kemiska färgningsmetoder, att börja använda regnvatten, rena och återanvända avloppsvatten och använda sig av effektiv pannuppvärmning. Att arbetet har mottagits så bra hos de indiska leverantörerna kan grunda sig på att de ser utvecklingen som en investering.

– De har kunnat se att det är något som de tjänar pengar på. Samtidigt handlar det om långsiktig överlevnad. Indien har väldigt ont om grundvatten. För att deras industrier ska kunna finnas kvar behövs en sluten process där vattnet återanvänds, säger Anna Kullman.

Stina Bergdal