Go to main navigation

Korruption

Sveriga klarar inte att utreda korruption

Svenska korruptionsåklagare lider stor brist på kompetenta utredare. Trots en övermäktig arbetsbörda tilldelas de inte mer personal. Det skriver Riksåklagaren i ett brev till JK med anledning av de nerlagda mutbrottsutredningarna vid försäljningarna av Jas.

I maj lade överåklagare Christer van der Kwast ner förundersökningen om misstänkta mutor i Jasaffären med Sydafrika 1999. Ändå hade den brittiska special-polisen mot ekonomisk brottslighet, SFO, presenterat nya bevis som visar att misstänkta mutor har betalats från Saab Aerospace och dess brittiska partner BAE så sent som 2007.

Sammanlagt har omkring 115 miljoner pund (1,3 miljarder kronor) gått via insynsskyddade skatteparadis till olika agenter i bland annat i Sydafrika, enligt SFO.

För att utreda komplicerade korruptionsaffärer med förgreningar i många länder, krävs välutbildade utredare. Det är något som åklagarna på Riksenheten mot korruption länge har saknat.

I samband med nedläggningen av Jas-utredningen kom det fram att överåklagare Christer van der Kwast, som tidigare var chef för Riksenheten mot korruption, bara hade haft tillgång till en polis och en ekonom på deltid för att utreda misstänkta Jas-affärer i fyra länder.

I en skarp skrivelse till Justitiekanslern konstaterar nu Riksåklagare Anders Perklev att "det är angeläget att få till stånd en långsiktig och hållbar lösning för att uppfylla alla de krav som kan ställas på bekämpningen av korruptionsbrott".

I skrivelsen yttrar sig också Christer van der Kwasts efterträdare, överåklagare Gunnar Stetler. Han konstaterar att personalsituationen på Riksåklagaren mot korruption "inte är tillfredsställande".

"Min bedömning är att de polisiära utredningsresurserna måste ökas och att dessa också måste ges tillfälle att förstärka sin kompetens", skriver Stetler.

I skrivelsen från Riksåklagaren framkommer också att Riksenheten mot korruption har haft planer på att utbilda poliser i internationell korruptionsbekämpning. Avsikten var att skapa en central enhet för att hantera de komplicerade brotten. Av handlingen framgår att Rikspolisstyrelsen avslog det i maj 2008.

Enligt Christer van der Kwast har många andra utredningar drabbats hårt av personalbristen, bland annat det FN-ledda biståndsprojektet Olja för mat. I den utredningen misstänks flera svenska storföretag ha betalat mutor till Iraks förre ledare Saddam Hussein. Då gjorde bristen på resurser att utredningen försenades ett till två år. JK väntas komma med ett utlåtande om personalbristen under våren.

Christer van der Kwast hävdade i samband med sin pensionsavgång i maj att personalbristen inte var den avgörande anledningen till att han lade ner Jas-utredningarna eftersom de i hög grad sköttes av brittiska SFO. Nedläggningen berodde främst på att han inte såg några möjligheter att vinna en rättegång på grund av de hårda svenska beviskraven i denna typ av brottsmål. Han misstänker dock fortfarande att mutor användes vid de olika Jas-affärerna.

Nils Resare