Go to main navigation

Idea

Sverige betalar ut 15 miljoner till Idea

Regeringen har beslutat sig för att betala ut 15 miljoner kronor till den hårt kritiserade demokratiorganisationen Idea. Det är drygt en tredjedel av det så kallade basbudgetstödet som regeringen fryste efter OmVärldens avslöjanden i juni om höga chefs- och konsultarvoden.

Beslutet att återuppta betalningarna kom efter ett extrainsatt möte med Ideas styrkommitté i fredags. Den svenska regeringen föreslog då att ytterligare två uppdrag skulle läggas till den redan pågående granskningen av Idea. Dessutom ville regeringen att hela granskningen skulle vara färdig till Ideas stämma i slutet på november.

Eftersom Ideas styrkommitté godtog Sveriges förslag om tilläggsuppdrag anser regeringen att det nu är befogat att göra en delutbetalning på 15 miljoner kronor.

– Hur vi ska göra med resten av pengarna tar vi ställning till först efter vi ser resultatet från tilläggsuppdraget och hur rekommendationerna tas tillvara, säger Tomas Wiklund på UD som deltog på mötet.

Enligt Tomas Wiklund har en konsultfirma skrivit en preliminär rapport om Idea som UD har tagit del av. Men konsultfirman genomför inte själva granskningen utan de ”ska följa” en intern granskning som görs av Ideas egen personal.

Den slutgiltiga rapporten kommer bland annat att innehålla rekommendationer om hur Idea bör sköta sina upphandlingar och hur de ska behandla whistleblowers.

OmVärldens källor, som arbetar på Idea, anser inte att detta är tillfredsställande. De vill att granskningen görs av en helt oberoende konsult, så att demokratiorganisationens ledning inte kan ha något inflytande över resultatet. Källorna är också kritiska till att Ideas generalsekreterare, Vidar Helgesen, sitter med i den styrkommitté som beslutar om granskningsuppdraget.

Nils Resare

Tidigare publicerat i OmVärlden om Idea:

Anställda slår larm: Miljonslöseri på Idea 16 juni 2012

Regeringen granskar Idea20 juni 2012

Idea svarar på OmVärldens artikel 29 juni 2012

Nya uppgifter om slöseri på Idea 21 oktober 2012

Mer privilegier och immunitet än FN 21 oktober 2012

Idea svarar på kritiken 26 oktober 2012

Svar till Vidar Helgesen 26 oktober 2012