Go to main navigation
Carl Bildt

Foto: Johan Ödmann

Kärnvapen

Sverige lämnar nedrustningssamarbete

Sverige lämnar New Agenda Coalition, NAC, en grupp med sju kärnvapenfria stater som arbetar för en internationell nedrustning av kärnvapen. Enligt utrikesminister Carl Bildts pressekreterare beror det på att länderna inom gruppen har olika syn på hur arbetet ska läggas upp och att Sverige inte fått gehör för sin linje.

– Det är alltid vackra ord i kammaren, men i verkligheten händer inget, säger Bodil Ceballos som sitter i utrikesutskottet för Miljöpartiet.

Även Centerpartiet och Socialdemokraterna är kritiska till beslutet att lämna NAC. NAC bildades 1998 på initiativ av Sverige och ska arbeta för nedrustning av kärnvapen. Sverige har länge varit ledande i frågan, men lämnar nu samarbetet och både Centerpartiet och Miljöpartiet var oförberedda på beskedet.

– Det är ett märkligt beslut, men det börjar bli en generell trend att regeringen inte värnar om det goda rykte som Sverige faktiskt har haft i de här frågorna, säger Bodil Ceballos (MP).

Centerpartiets ledamot i utrikesutskottet, Kerstin Lundgren, poängterar att fanan för nedrustning måste hållas högt:

 – Faller ett ben riskerar helheten att falla. Det är viktigt att detta inte skickar ut en bild av att Sverige omprioriterar i kärnvapenfrågan.

Redan i februari 2008 utformade Socialdemokraterna ett 12-punktsprogram för nedrustning där de uppmanade regeringen att Sverige måste ta en ledande roll i kärnvapenfrågan. Bland annat genom att tydligare arbeta för ett klustervapenförbud, erbjuda värdskap för icke-spridningsfördrag och öka opinionstrycket för en kärnvapenfri värld.

Socialdemokraterna menar att den svenska regeringen varit förvånansvärt passiv i frågan och att Carl Bildt närmast hånat det norska initiativet om ett internationellt förbud mot klustervapen.

 – Carl Bildt skulle lyssnat på oss för flera år sedan. Nu har luften gått ur och efter så många år är det ingen idé att lägga mer kraft på det, säger Socialdemokraternas Urban Ahlin, som är vice ordförande i utrikesutskottet.

Enligt Carl Bildts pressekreterare, Erik Zsiga, har Sverige inte fått gehör för sin linje om hur arbetet mot kärnvapennedrustning bör läggas upp.

– Det finns delade meningar inom gruppen om hur man ska jobba. Sverige har ett tydligt engagemang när det gäller kärnvapennedrustning men det finns andra metoder än bara genom NAC-samarbetet. Vi värnar till exempel om NPT-fördraget.

The Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, är ett icke-spridningsfördrag som bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi.

I maj 2015 arrangeras en så kallad översynskonferens som äger rum vart femte år för att utvärdera NPT-avtalet. Just nu hålls en PrepCom i Genève, det vill säga en förberedande konferens inför den stora som ska hållas 2015.

Anna Maj Hultgård som är ställföreträdande enhetschef på UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning berättar att översynskonferensen som hölls 2005 var misslyckad. 2010 gick det bättre och Sverige antog en handlingsplan för att jobba med alla tre pelarna.

– Hösten 2012 var Sverige koordinator och lade ner tid och resurser på sina förslag som inte fick något genomslag. De senaste åren har NAC- gruppen haft svårt att göra sig relevant och det råder delade meningar om vilket tryck man ska lägga på olika frågor, säger hon.

Många av medlemmarna i NAC vill koncentrera gruppens arbete enbart till nedrustning, medan Sveriges regering anser att arbetet för nedrustning behöver göras bit för bit och att det krävs en balans mellan nedrustning och icke-spridning.

Frida Svensson