Go to main navigation
Bokova

Unescos ordförande Irina Bokova på Stockholms vattenvecka.

Foto: Thomas Henrikson/World water week

Unesco

"Sverige skulle vara bra för styrelsen"

I höst kandiderar Sverige till styrelsen för UNESCO, FN:s organ för forskning, kultur och kommunikation. Unescos ordförande Irina Bokova, som just nu besöker Stockholm, uppskattar Sveriges engagemang i frågor som yttrandefrihet, jämlikhet, flickors utbildning – och vatten.

– Sverige skulle vara bra för Unescos styrelse, säger organisationens generalsekretare Irina Bokova under ett besök på Stockholms vattenvecka.

 Hon pekar bland annat på några av Unescos kärnområden, som också är prioriterade frågor i Sveriges internationella arbete.

– Som medlem i vår styrelse skulle Sverige kunna arbeta med till exempel yttrandefrihet, hållbar utveckling, jämlikhet och flickors utbildning. Sverige och andra nordiska länder har alltid varit bra på att lyfta fram dessa frågor.

Hon betonar också att Sverige visat intresse för vattenfrågorna, som även de är en viktig del av Unescos arbete. Irina Bokova nämner bland annat ett Unesco-institut i Holland som utbildar chefer och managers inom vattenområdet. Under de senaste åren har man utbildat 15 000 personer, bland annat för vattensektorn i länder som Afghanistan och Irak.

Unesco gör FN:s årliga World Water Report, arbetar förebyggande och riskbedömningar för att undvika översvämningar och tillsammans med de länder det berör löser organisationen konflikter och medlar i tvister om vattentillgångar. Här, menar Irina Bokova, kan Sverige vara ett stöd för hela organisationen.

 – Stockholms vattenvecka är ett bra exempel, liksom Sveriges förslag att Unesco ska inrätta ett nytt vattencenter i Sverige. Ett center som ska fokusera på de globala utmaningarna kring vattensamarbete mellan länder och regional utveckling.

För några år sedan talade man om vattnet, eller snarare vattenbristen, som en orsak till nutida och framtida konflikter. Vill man tolka utvecklingen positivt handlar diskussionen i dag mera om vatten som en möjlighet för samarbete. Det finns över 300 bilaterala avtal som slår fast hur gemensamma vattenresurser ska hanteras, till exempel floder som flyter genom flera länder. Men Bokova betonar att det återstår mycket arbete innan den nya ”andan” fullt ut har fått genomslag i verkligheten.

– Det finns en större politisk medvetenhet om behovet av samarbete, men det betyder inte att alla problem är lösta. Vatten är en bristvara som skulle kräva mer samarbete och bättre ledarskap. Nästan alla aspekter och social och ekonomisk utveckling handlar på ett eller annat sätt om vatten. Barn går inte i skolan för att de måste skaffa vatten till familjen. Kvinnor deltar inte i samhället för att de måste bära vatten långa sträckor. Konflikter handlar om vatten. Innovationer är beroende av vatten, och kan drivas fram som effekt av behovet av vatten.

Unesco är en bred organisation inom FN-systemet, med både mer abstrakta kulturfrågor och konkreta utbildnings- och vattenprojekt på programmet. Samtidigt har budgeten krympt med nästan 25 procent sedan 2011, då USA drog tillbaka sin finansiering som en effekt av att Palestina valdes in som fullvärdig medlem i Unesco. Om Sverige väljs in i organisationens styrelse blir det en av de frågor som måste hanteras.

 – Det har varit svårt rent ekonomiskt under de senaste åren, och många skära ned både på vårt huvudkontor och i flera av våra program. Till exempel utbildningsprogram om Förintelsen och arbetet med en ny vattenmyndighet i Irak, som de amerikanska pengarna användes till.

USA:s beslut berodde på en lag som antogs av den amerikanska kongressen på 1990-talet, att aldrig ge stöd till en internationell organisation där palestinierna är medlemmar utan att det först finns ett avtal med Israel. Det minskade stödet till Unesco handlade med andra ord inte specifikt om Unesco, och även i USA är det många som anser att stödet borde återupptas.

– Jag träffade utrikesminister Kerry tidigare i år och pengarna till Unesco finns anslagna i deras kommande budget, men frågan måste beslutas i kongressen så det är inte klart. Men ett fortsatt stöd står på agendan och Unescos arbete har egentligen starkt stöd i den amerikanska administrationen, så våra förhoppningar är goda.

Jesper Bengtsson

Sverige kandiderar till Unescos styrelse för perioden 2013-2017. Kandidaturen är ett nordiskt samarbete där de andra nordiska länderna står bakom Sverige.