Go to main navigation
Brasilien

Foto: José Reynaldo da Fonseca/Wikimedia Commons

Brasilien

Swedwatch kritiserar AP-fonden

Granskningsorganisationen Swedwatch har tackat nej till en inbjudan att besöka två av de jordbruksfastigheter som Andra AP-fonden, AP2, har köpt i Brasilien. Swedwatch har ombetts att skriva under ett sekretessavtal, vilket skulle innebära att inga uppgifter om var jordbruken ligger får lämnas ut till någon person eller organisation. – Det var självklart för oss att tacka nej direkt, säger Malena Wåhlin, researcher på Swedwatch.

OmVärlden har tidigare skrivit  om att AP2 inte vill avslöja var de har köpt jordbruksfastigheter i Brasilien, trots att det gör det omöjligt att granska om de lever upp till sina åtagande gällande etik och miljö.

Under slutarbetet på sin rapport om detta fick Swedwatch erbjudande om att, tillsammans med AP2, besöka två av jordbruken redan i juni. Det välkomnades som ett steg mot ökad transparens. Nu visar det sig att de måste skriva under ett avtal som fortfarande gör det omöjligt att granska miljö- och arbetsförhållanden på ett trovärdigt och objektivt sätt.

– I vissa lägen går det att göra undersökningar och rapporter utan att avslöja känsliga detaljer, men i detta fall skulle det inte gå. Vi skulle inte ens kunna intervjua lokalbefolkningen på plats.

AP2 hänvisar som tidigare till att det är konkurrensmässiga skäl som gör att de inte vill dela med sig av informationen. De vill kunna köpa upp mer mark i samma områden och om det avslöjas var den ligger stiger värdet på marken.

– Vi vill gärna besöka jordbruken i framtiden men då behöver förutsättningarna ändras, säger Malena Wåhlin.

 Frida Svensson