Go to main navigation
Mocambique

Ambrosio Manjate, 55, en jordbrukare från Palmeira in södra Mozambique, är en av många som påverkats av klimatförändringarna.

Foto: Johannes Myburgh/IPS

Klimat

Utsläppstrend slår hårt mot världens fattiga länder

Världens medeltemperatur fortsätter att stiga och det drabbar de fattiga länderna mest. Men med kraftfulla åtgärder går det att stoppa trenden, det skriver IPCC i sin senaste rapport.

Världens samlade utsläpp ökar i allt snabbare takt. FN:s klimatpanel, IPCC, är enig: läget går att förändra men det blir allt mer akut.

Utsläpp av växthusgaser och användning av fossila bränslen är anledningen till den stigande ökningen, enligt rapporten. För att klara tvågradersmålet, som innebär en maximal ökning med två grader av jordens medeltemperatur, måste utsläppstrenden vända. Framför allt är det användningen av fossila bränslen som måste begränsas.

Fattiga länder drabbas hårdast av den globala uppvärmningens effekter. Biståndsorganisationen We Effect publicerade i mars ett sårbarhetsindex där de rankade vilka länder i världen som är mest sårbara om de drabbas av en naturkatastrof. Överst på listan står Mocambique, Centralafrikanska republiken, Guinea, Uganda och Haiti.

– Orsaken är fattigdomen. Fattiga länder råkar inte ut för fler naturkatastrofer än rika länder men det tragiska är att effekterna blir så mycket större i dessa områden, säger Jakob Lundberg, utvecklings- och policychef på We Effect.

Sedan 1980 har enbart 9 procent av världens naturkatastrofer inträffat i låginkomstländer medan hela 48 procent av antalet omkomna levde i de fattigaste länderna. Det beror bland annat på att fattiga länder har sämre infrastruktur, varningssystem, sjukvård samt att de inte har ett lika utvecklat jordbruk och därför inte klarar extrem torka eller kraftiga översvämningar.

– I samhällen som lever på gränsen till överlevnad krävs det inte mycket för att följderna ska bli katastrofala, säger Jakob Lundberg.

Han menar att det positiva med IPCC:s rapport är att vi kan använda denna vetskap för att rusta fattiga länder mot klimatförändringar.

– Med denna kunskap kan man förutsätta ett föränderligt klimat och därmed rusta samhällen för dessa framtida förändringar. Problemet är till exempel inte att det regnar för mycket utan att det regnar väldigt plötsligt och i stora mängder. Då kan man upprätta system för insamling av regnvatten och bygga vallar för att förebygga översvämningar.

Sara Valtersson