Go to main navigation
Liljevalchs

Liljevalchs konsthall, där utställningen Africa is a Great Country visas.

Foto: David Magnusson

Africa is a Great Country

Utställningen kostade över tio miljoner

Fotografen Jens Assurs uppmärksammade utställning Africa is a Great Country har totalt kostat långt över tio miljoner kronor. Sida har bidragit med totalt drygt 4 miljoner kronor, Svenska postkodlotteriets kulturstiftelse med drygt 6 miljoner – den tredje parten, Kinnevik, vill inte uppge hur mycket de har gett till projektet.

– Om det är rimligt att lägga så mycket pengar på den här typen av projekt får du fråga Jens Assur om, kommenterar Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

– Vår insats är rimlig i förhållande till vårt uppdrag. Vi har regeringens uppdrag att öka kunskaperna i Sverige om Afrika. Genom att jobba med en konstnär har vi fått stort genomslag både i medier och samhällsdebatten.

Sida har bidragit med drygt 3,8 miljoner kronor till utställningen, vilket inkluderar en förstudie. Utöver det tillkommer drygt 200 000 kronor för annonsering.

– Räckviddsanalyser visar att utställningen redan nått 15 miljoner kontakter i Sverige. Läsare och tittare har sett bilder i samband med rapportering i medier som TV4, SVT, DN, SvD och Filter, säger Joachim Beijmo.

Beijmo understryker att mediegenomslaget är en viktig del av projektet och att räckviddsanalyser är ett vanligt sätt att mäta hur många som nås av ett budskap.

– Man måste se kostnaden i relation till genomslaget och i relation till det uppdrag vi har från regeringen. Vi kan redan nu se att detta är en av de insatser vi gjort som nått flest svenskar under de senaste åren. Och om man gör en ”kostnad per kontakt-analys” är projektet inte dyrt jämfört med andra insatser.

Svenska Postkodlotteriets kulturstiftelse har stött utställningen med drygt 6,1 miljoner kronor, ett stöd som gått via Afrikagrupperna, som bland annat har huvudansvar för seminarieverksamheten i projektet.

– Stödet går till såväl utställningsturnén i Sverige som i Afrika, skriver Nisha Besara, General Manager på Postkodlotteriets kulturstiftelse, i ett e-postsvar.

Utställningen kommer att turnera till minst fem platser i Sverige.

– Högstadie- och gymnasieelever på de orter dit utställningen kommer, kommer ges möjlighet att se utställningen kostnadsfritt. Stockholmsskolorna ingår inte i detta. Utställningen kommer att visas i minst tre utvalda städer i Afrika av de som är fotograferade, vilka är inte spikade ännu, fortsätter Nisha Besara.

Kinnevik vill inte berätta hur mycket de bidragit med till Africa is a Great Country och det vill inte Jens Assur heller:

– Nej. Jag tycker inte att någon har med det att göra, svarar han.

 Är det rimligt att så här mycket pengar läggs på en utställning?

 – Det här är ett ovanligt kostnadseffektivt projekt. Det har krävt en stor arbetsinsats under många år från flera enskilda individer, organisationer och företag – det har stor omfattning och har krävt kraft och engagemang från start till mål. Sen är det givetvis så att stora projekt kostar pengar – det gör utställningar, teaterföreställningar, tv-serier och så vidare. Många är involverade och det blir en summa som är respektingivande.

Men är över 10 miljoner kronor en rimlig summa?

– Jag tycker att det är rimligt. Min förhoppning är att projektet ska öka människors kunskap och intresse för Afrika. Jag vill göra det möjligt för individer, företag och politiker att förstå världen – och det tycker jag att vi lyckats väl med, fortsätter Jens Assur och frågar retoriskt:

 – Tycker du att det är rimligt att man satsar pengar på skolor och undervisning och ger möjlighet till kunskap och ökat engagemang – till det som är grunden till ett demokratiskt samhälle?

Jens Assur understryker att delar av pengarna över huvud taget inte gått till hans företag Studio Jens Assur. Till exempel handlar det om kostnaderna för att göra det möjligt för skolelever att se utställningen gratis.

– Det har varit tre års heltidsarbete för mig och flera personer till på Studio Jens Assur, lägger han till.

Just nu är bland andra Sida med och diskuterar om utställningen ska visas på fler än fem orter i Sverige.

– Vi har ännu inte tagit ställning till detta. Tas ett sådant beslut så tillkommer nya kostnader – men vi har inte diskuterat hur de i så fall ska fördelas, säger Joachim Beijmo.

Anki Wood