Go to main navigation
Investeringar

Foto: Alida Vanni

Investeringar

Utvecklingsländer väntas dominera globala investeringar

Inom de närmsta femton åren väntas det ske ett globalt skifte. År 2030 kommer utvecklingsländerna ha kontroll över nära hälften av världens kapital, vilket innebär en ökning från knappt en tredjedel i dag. Dessutom kommer utvecklingsekonomierna dominera de globala investeringarna, enligt Världsbanken.

Enligt en rapport som Världsbanken presenterade den 16 maj kommer Kina och Indien stå för 38 procent av de globala investeringarna år 2030. Utvecklingsländerna väntas vid den tiden ha kontroll över 158 biljoner dollar (enligt siffror från 2010) och stå för 87 till 93 procent av den globala tillväxten.

Enligt vissa scenarier kommer de finansiella marknaderna i ekonomier som Brasilien, Indien och i länder i Mellanöstern utvecklas betydligt och dessa länder kommer att ha en ekonomisk utveckling i nivå med USA i början av 1980-talet. Enligt bankens förutsägelser kommer länderna därmed ha resurser att investera i infrastruktur och annan service.

Utvecklingsländernas globala investeringar väntas öka kraftigt. År 2000 stod utvecklingsländerna för en femtedel av de globala investeringarna. Enligt Världsbanken kan detta tredubblas under de närmsta femton åren.

– Utvecklingsekonomierna kommer att dominera de globala investeringarna. För varje dollar som investeras år 2030 kommer 66 cent att investeras i utvecklingsländer. Det är en dramatisk förändring. För knappt 40 år sedan gick 20 cent per dollar till investeringar i utvecklingsländer, säger Maurizio Bussolo, ledande ekonom vid Världsbanken och en av författarna till rapporten "Global Development Horizons".

Men Bussolo tror att utvecklingsländerna i detta avseende kan gå om de rika länderna även mycket tidigare, kanske redan i slutet av detta årtionde. Kina och Indien väntas stå för de största globala investeringarna år 2030, med en andel på 38 procent. Enbart Kina kan komma att stå för nästan en tredjedel av de globala investeringarna, medan Brasiliens, Indiens och Rysslands sammanlagda investeringar, med en andel på 13 procent, kommer att vara större än USA:s.

Dessa förändringar kommer att kräva stärkta finansiella sektorer i utvecklingsländerna eftersom svaga finansiella system leder till illegala utflöden av kapital vilket påverkar länders förmåga att finansiera offentlig sektor.

– Det är viktigt att påpeka att Världsbanken endast talar om registrerat kapital här, men det finns så mycket illegala kapitalflöden som de inte har tagit hänsyn till. Frågan är också hur rättvist allt kommer att distribueras eftersom de rika verkar bli rikare och de fattiga allt fattigare, säger Dev Kar, som tidigare arbetade för den Internationella valutafonden och som nu är chefsekonom vid Global Financial Integrity i Washington.

IPS/Carey L. Biron