Go to main navigation

Världen 2050

Välkommen till världen 2050

Om 40 år är vår folkmängd stabiliserad kring nio miljarder människor. I Foreign Affairs listar professor Jack A Goldstone fyra befolkningstrender som kommer att forma 2050.

Europa krymper

1913 hade Europa fler invånare än Kina. Men för sju år sedan utgjorde Europa, USA och Kanadas invånare bara 17 procent av jordens befolkning. Om 40 år antas den siffran vara nere på tolv procent.

Enligt Världsbankens prognos kommer utvecklingsländernas medelklass 2030 att vara större än hela den samlade befolkningen i Europa, Japan och USA.

Länder som Brasilien, Kina och Indien kommer att driva den globala ekonomin framåt – inte de gamla jättarna.

 

Pensionärsexplosion

År 2050 kommer en tredjedel av alla amerikaner, kanadensare, kineser och européer att ha passerat 60-årsstrecket.

Utvecklingen kommer att slå hårt mot ekonomisk tillväxt, sjukvård och militär kapacitet.

Det som gav bränsle till den ekonomiska utvecklingen under senare delen av 1900-talet – ökad produktivitet på grund av bättre utbildning, fler yrkesarbetande kvinnor och tekniska innovationer – kommer sannolikt att försvagas fram till 2050.

Skenande kostnader för en allt större pensionärsgrupp kan göra att äldre i västländerna uppmanas att flytta till utvecklingsländer i till exempel Latinamerika eller Afrika. Hemlandet blir då av med tunga kostnader samtidigt som det nya landet skulle få nya arbetstillfällen och ökad efterfrågan på utbildning.

 

Fler unga i arabvärlden

I dag bor 90 procent av världens barn i ett utvecklingsland. Över 70 procent av befolkningsökningen de närmaste 40 åren kommer att ske i 24 länder som alla finns i den nedre delen av Världsbankens rankning. Unga kommer i mycket högre utsträckning än i dag söka sig till utvecklade länder för att få arbete.

Trenden kommer vara tydlig i den muslimska världen. Mellan 1950 och 2009 ökade till exempel befolkningen i de största länderna med en muslimsk majoritet från 242 till 886 miljoner. Om 40 år väntas länderna ha ytterligare 475 miljoner invånare. Att stärka banden mellan utvecklade länder i väst och fattigare muslimska länder blir avgörande. Västländer som välkomnar invandring kommer att gynnas.

 

Växande superstäder

Sannolikt kommer 2010 att bli året då en majoritet av jordens befolkning lever i städer. I Asiens och Afrikas låginkomstländer är urbaniseringen extra kraftig när industri- och servicesektorn tar över efter jordbruket.

FN:s prognoser visar att 73 procent av kineserna och 50 procent av indierna bor i städer 2050. Alltför snabb inflyttning till städerna riskerar att leda till utslagning och kriminalitet. De mest extrema fallen kan drabbas av revolutioner och bli grogrund för terrorism.

 

 Andreas Utterström