Go to main navigation
Liberia

Foto: Anders Hansson

Liberia

Vattenfalls och Swedfunds samarbetspart anklagad för krigsförbrytelser

Nya uppgifter visar att Vattenfalls och Swedfunds samarbetspart i den kritiserade biomassaaffären kring gummiplantager i Liberia var ett ännu olämpligare val än vad som tidigare framkommit. James Steele, vd i bolaget Buchanan Renewables, är anklagad för brott begångna i Irak.

Det statliga bolaget Vattenfall har redan erkänt att de inte hade de kunskaper och erfarenheter som behövdes för att arbeta i ett utvecklingsland som Liberia. De har också medgett att det fanns brister i analyserna inför samgåendet med det lokala bolaget Buchanan Renewables Fuel, BR, tillsammans med Swedfund.

Biomassasatsningen fick allvarliga konsekvenser för ett stort antal småbönder, vilket beskrivits i OmVärlden. I början av mars presenterade The Guardian/BBC uppgifter om att James Steele, vd i BRF, hade ett suspekt förflutet från Irak där han var försvarsminister Donald Rumsfelds personliga sändebud och han ledde brutala polisstyrkor.

 – Vi är chockade över uppgifterna. Vi fick reda på detta nu för några veckor sedan. Vi har pratat om det i ledningen och vi ska se till att vi har mycket bättre rutiner för att undersöka personer och företag i framtiden, säger Ivo Banek, kommunikationschef för Vattenfall.

 I det brittiska tv-inslaget berättas om hur James Steele under åren 2003-2005 hade rollen att leda en milisgrupp som också förfogade över flera fångläger där icke önskvärda rebeller fängslades. Steele var frontfiguren med uppdrag att sammanställa information för att komma åt bland annat upprorsgrupper av sunnimuslimer.

Tortyr som slag, utdragna fingernaglar och att hänga fångar upp och ner var exempel på metoder som förekom i dessa läger, och allt detta var väl känt av Steele, enligt uppgifter av de brittiska medierna. James Steele är en gammal krigsveteran från Vietnam- och Nicaraguakonflikterna, men deltog också i El Salvador där han ingick i amerikanska specialstyrkor som spårade FNLM-gerillan.

Att han hade en militärbakgrund visste dock Vattenfall om. Ändå gick de inte djupare med informationen.

Hur kom det sig att ni inte undersökte detta vidare?

– Vi gjorde inte det, vi hade mest fokus på ekonomiska detaljer. Detta var ju minst sagt en överraskning, så vi tar till oss av kritiken. I fortsättningen gör vi en bredare bakgrundsbeskrivning, säger Banek.

Men inte heller företagsstrukturen bedömdes ordentligt, vilket OmVärlden redan berättat om. BR, som var ett holdingbolag bestående av en mängd brevlådeföretag, hade en design som kunde undvika skatt i Liberia.

Vilken typ av företagsbedömning gör ni?

– Vi tar in externa rådgivare som hjälper oss med analysen. Den ”due diligence” vi gjorde 2009 bestod av en ekonomisk och finansiell del, där även företagsstruktur samt en viss personcheck ingick, samt en omfattande miljö- och CSR-bedömning. Tyvärr var inte personchecken tillräckligt grundlig, som vi ser nu, säger Banek.

Agneta Borgström

Not: ”Due diligence” innebär att man gör en riskbedömning och analys.

Läs mer: http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/06/el-salvador-iraq-police-squads-washington