Go to main navigation
Chefslöner

Foto: International Idea/Magnus Sandberg/Olof Holdar

Lönelistan

Vem tjänar vad i biståndsbranschen?

Den högst betalda chefen i OmVärldens branschgenomgång tjänar sex gånger mer i månaden än den generalsekreterare som hamnar längst ned på listan. Lönespridningen bland biståndscheferna är stor, och den aktör som toppar listan är chef på den mellanstatliga demokratiorganisationen Idea.

Det svenska biståndets högsta chef, biståndsminister Hillevi Engström, tjänar 121 000 kronor i månaden vilket ger henne en fjärdeplats i årets upplaga av OmVärldens genomgång av chefslöner i biståndsbranschen.

Ohotad etta blir Karin Gardes, chef för externa relationer på den Stockholmsbaserade organisationen Idea, med en månadslön på 187 000 kronor, den enda av de högsta cheferna på Idea som skattar i Sverige.

Bland dem som är anställda av svenska staten leder Swedfunds vd Anna Ryott med sina 135 245 kronor i månaden. Avståndet mellan biståndsministerns och Swedfund-vd:ns löner har dock minskat med åren.

Högst bland de ideella biståndsorganisationerna ligger i år Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin. Hon tjänar 90 300 kronor i månaden och passerar med knapp marginal Ulrika Årehed Kågström på Röda Korset, som legat högst bland organisationerna tidigare år.

På listans andra plats ligger Postkodlotteriets vd Niclas Matseke med en månadslön på 154000 kronor, som dessutom kan öka väsentligt genom möjligheten till bonus på ytterligare upp till fyra månadslöner per år. Postkodlotteriet arbetar inte direkt med bistånd, men har blivit en stor aktör i branschen eftersom det delar ut mycket pengar till biståndsorganisationer.

OmVärlden har förhört sig om chefslöner hos ytterligare några privata aktörer, främst bland konsultbolag som är verksamma inom biståndet. Vd:arna för de två största av de tillfrågade företagen placerar sig nära varandra, med löner på mellan 72 000 och 75 000 kronor i månaden. Catharina Schmitz, vd för det betydligt mindre Indevelop, hamnar längre ned på listan med 59 000 kronor.

Den enda av de tillfrågade som inte vill uppge sin lön är Jonas Borglin, vd för Näringslivets internationella råd, NIR.

Allra längst ned på listan hamnar Afrikagruppernas generalsekreterare Gabi Björsson. Afrikagrupperna är en av de organisationer som tillämpar likalönsprincip, vilket innebär att alla anställda utgår från samma lön, vanligtvis med ett generellt tillägg för chefer. Gabi Björsson ligger med sina 32 830 kronor i månaden bara några tusenlappar över sina kollegor.

– Afrikagrupperna tror på en jämlik resursfördelning. Det tycker jag ska avspeglas i hur vi lever. Dessutom tycker jag att jag har en helt okej lön som ger mig råd till det jag behöver, säger Gabi Björsson.

Den näst lägst placerade på listan, Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg, har 44260 kronor.

 Anna Petersson Backteg

 

Månadslöner för chefer i biståndsbranschen

Karin Gardes, chef för externa relationer, Idea 187 000 kr
Niclas Matseke, vd, Postkodlotteriet 154 000 kr  (+ möjlighet till årlig bonus på max 4 månadslöner)
Anna Ryott, vd, Swedfund 135 245 kr
Hillevi Engström, biståndsminister, UD 121 000 kr
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida 115 500 kr
Bo Netz, överdirektör, Sida 96 700 kr
Tanja Rasmusson, biståndsministerns statssekreterare, UD 91 800 kr
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda barnen 90 300 kr
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Röda Korset 88 000 kr
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute 81 000 kr
Catharina Gehrke, generalsekreterare, SOS barnbyar 77 000 kr
Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige 75 120 kr (varav 8 100 som vd för Plan produktion och försäljnings AB).
Anders Olin
vd, SIPU International
74 700 kr
Per Giertz, vd, Orgut 72 420 kr
Anneli Rogeman, vd, We Effect 70 280 kr
Jens Orback, generalsekreterare, Palmecentret 69 597 kr
Erik Lysén, chef för internationella avdelningen, Svenska kyrkan 65 500 kr
Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty Sverige 60 000 kr
Catharina Schmitz, vd, Indevelop 59 000 kr
Christine von Sydow, generalsekreterare, Action Aid 58 500 kr
Annica Sohlström, generalsekreterare, Forum syd 57 000 kr
David Veldeman, tf generalsekreterare, Läkare Utan Gränser 48 136 kr
Anki Wood, chefredaktör, OmVärlden 46 584 kr
Martin Ängeby, generalsekreterare, Silc 46 000 kr
Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia 44 260 kr
Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna 32 830 kr
Jonas Borglin, vd, NIR vill ej uppge vad han tjänar.

Research: Susanne Törneman och Anna Petersson Backteg