Go to main navigation
shopping_1000.jpg

Foto: PWN/IPS

Ny världsbanksstudie

Indier har större köpkraft än britter

Det är en förändrad världsbild som presenteras i den nya jämförelsen av köpkraften i närmare 200 länder. Medelinkomstländer med stora befolkningar rycker fram medan låginkomstländernas andel av världsekonomin förblir mycket blygsam.

Den nya bilden är resultatet av International Comparison Program, en stor global jämförelse som görs på uppdrag av FN och samordnas av Världsbanken. Studien bygger på data från 2011 och delvis nya metoder jämfört med en motsvarande studie från 2005.
Genom att mäta nationella prisnivåer och konsumtionsmönster försöker statistikerna kartlägga hur långt pengarna räcker i varje enskilt land, oavsett växelkursnivåer. Utifrån detta räknar man fram en köpkraftsanpassad BNP.

I en något omdiskuterad tolkning av undersökningen drog analytiker knutna till tankesmedjan Global Center for Development i Washington slutsatsen att andelen extremt fattiga i världen genom de nya beräkningarna sjunkit till under tio procent, en halvering jämfört de cirka 20 procent man tidigare räknat med.

Enligt denna analys minskar antalet extremt fattiga särskilt påtagligt i Sydasien men betydligt långsammare i många afrikanska länder.
Den nya undersökningen är inte fullständig än, men Världsbanken publicerade över hundra sidor med siffror och slutsatser i slutet av april. Här är några av resultaten för 2011:

• De sex tyngsta medelinkomstländerna (Kina, Indien, Ryssland, Brasilien, Indonesien och Mexiko) svarade för nästan en tredjedel av världsekonomin räknat i köpkraft – lika mycket som de sex ledande höginkomstländerna USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien.

• Kinas andel av världsekonomin var nästan 15 procent mätt i köpkraft medan USA hade drygt 17 procent. Kina är dessutom särklassig världsetta i investeringar. Jämför man däremot i traditionell BNP har USA än så länge dubbelt så stor tyngd som Kina.

• Indien har seglat upp som trea med drygt sex procent av världsekonomin, före Japan. Indien har (liksom exempelvis Pakistan och Bangladesh) så låg prisnivå att landets BNP blir cirka tre gånger större när den anpassas efter köpkraft.

• Afrika med 15 procent av jordens befolkning står för knappt 5 procent av världens köpkraftsanpassade BNP. Tre länder – Egypten, Sydafrika och Nigeria – svarade för hälften av Afrikas ekonomi.

• Medelinkomsten per invånare i Kina låg kring 10 000 dollar. Det kan jämföras med cirka 4 700 dollar i Indien, ungefär 1 800 i låginkomstländerna som helhet och närmare 42 000 i Sverige.

Johan Myrsten

Tabell: De tio största ekonomierna 2011. (Andel av världsekonomin i procent)

   

Köpkraftsanpassad BNP

Traditionell BNP

1.

USA

17,1

22,1

2.

Kina

14,9

10,4

3.

Indien 

6,4 

2,7  

4.

Japan 

4,8 

8,4 

5.

Tyskland 

3,7

5,2 

6.

Ryssland

3,5

 2,7

7.

Brasilien

3,1

 3,5

8.   

Frankrike    

2,6

 4,0

9.

Storbritannien 

2,4 

 3,5

10.

Indonesien    

2,3

 1,2