Go to main navigation

SYRIEN

Lång väg kvar till en demokratisk arabvärld

Demokratin är långt borta i arabländerna, inte minst i Syrien. Regionen genomsyras av auktoritära regimer och regionala maktspel. Det kommer krävas ansvarsfulla och långsiktiga insatser för att kunna skapa demokratiska samhällen, anser en expert från Idea. 

– Ju mer auktoritärt ett samhälle har varit, ju svårare blir övergången till demokrati, sade Bassma Kodmani, styrelsemedlem på International Idea och en av grundarna av Arab Reform Initiative som arbetar med de utmaningar som freds- och demokratiprocesser möter i den arabiska regionen.

För många av länderna i området har ett auktoritärt styre varit det naturliga och i denna typ av samhällen finns det ofta inte utrymme för olika grupper ur det civila samhället att organisera sig eller att samarbeta menar hon.

– Auktoritära regimer arbetar aktivt för att förstöra länkarna mellan olika samhällsgrupper, och med att så misstro inför den andre. Detta kan vi se har påverkat utvecklingen i Irak och inte minst i Syrien. När regimens makt minskar ökar spänningarna mellan olika grupper, sade hon.

 Att hitta en väg som leder till hållbar fred och att en demokratisk process inleds i Syrien innebär därför en extra utmaning menar Kodmani. 

– Syrierna kommer inte själva kunna ta sig ur krisen. De behöver hjälp med att hålla ihop landet och med att hålla ihop landets minoriteter. För det behövs det en ansvarsfull inblandning från exempelvis USA, FN och EU. Hittills har omvärldens hantering av konflikten misskötts – eller inte skötts alls, sade hon.

 Samtidigt som hon ser de militära strategier som genomförs mot extremistgruppen Islamiska staten (IS) som ett steg i rätt riktning menar Kodmani att det inte är tillräckligt.

– Det måste finnas en politisk plan också, annars riskerar den militära strategin att orsaka bakslag.

Kodmani ser att det är nödvändigt att de olika parterna i Syrien samarbetar för att hitta en lösning och att de försöker se realistiskt på situationen.

– De måste sänka sina förväntningar, de måste kunna acceptera mindre och kompromissa. Det kan inte finnas fred utan rättvisa, men det går inte alltid att få allt på samma gång. Men det måste finnas ett löfte om att ansvarsutkrävande kommer ske. När situationen stabiliserats kan man börja blicka bakåt.

 Dr. Kodmani menade också att den maktkamp som pågår mellan Saudiarabien och Iran är en stor bidragande faktor till den haltande demokratiprocessen i regionen, men också en förklaring till varför kriget i Syrien tillåtits bli så pass blodigt.

– De två stora rivaliserande makterna i regionen styr mycket av det som sker där. Iran stödde USA:s invasion av Irak eftersom de ville bli av med Saddam Hussein. Saudiarabien ser nu sin chans att genom Syrien göra upp med Iran för detta, sade Kodmani.

I den kontext som många länder i Arab-regionen, och framförallt Syrien, befinner sig i idag menar Kodmani därför att det är viktigt att vi förstår vad demokrati faktiskt kan ge och vilka begränsningar den har.

– Demokrati kommer inte omedelbart kunna skapa fred i regionen. 

Sofia Fellbo