Go to main navigation
Ghana_marknad copy.jpg

Marknad i Accra, Ghana.

Foto: Julia Björne

ekonomi

Nytt handelsavtal mellan EU och Västafrika

EU har ingått ett handelsavtal med 16 västafrikanska stater. Avtalet som slöts i mitten av juli ligger inom ramen för det ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA). Bedömare tror att det nya avtalet kan fungera som en injektion för de fortsatta förhandlingarna.

Det nya avtalet innebär att de västafrikanska länderna får fortsatt tullfri tillgång till EU:s marknad, samtidigt som marknaderna i Västafrika successivt öppnas upp för import från EU.

Det stora hindret i förhandlingarna har varit marknaden för jordbruksprodukter, där många av de afrikanska länderna fruktar konkurrens från de till stora delar statsunderstödda europeiska jordbruken. Frågan löstes genom att de västafrikanska länderna tillåts sätta in skyddsåtgärder mot en alltför stor import från EU. Exportföretagen i de afrikanska länderna får också relativt flexibla regler gällande hur mycket utländska komponenter som de tillåts inkludera i produktionen utan att samtidigt gå miste om sina förmånliga handelsvillkor.

Institutionella frågor som inte är direkt kopplade till traditionell handel med varor och tjänster, som exempelvis sociala frågor, ingår inte i det nu ingångna avtalet. Men Fredrik Erixon, ekonom på den Brysselbaserade tankesmedjan European Centre for International Political Economy (ECIPE), vill inte beteckna avtalet som otillräckligt.

– De västafrikanska ländernas direkta gränsskydd kommer att sänkas, vilket i förlängningen också ligger i deras intresse, säger Erixon, som också pekar på andra positiva effekter av avtalet.
– Det är positivt för de fortsatta EPA-förhandlingarna, eftersom det visar att det trots allt finns en vilja bland de förhandlande länderna att nå ett avtal, säger han.

EPA (Economic Partnership Agreement) är beteckningen på de handelsförhandlingar mellan EU och de så kallade AVS-länderna - länder i Afrika, Västindien och Stilla havsregionen - som syftar till att öka handeln mellan regionerna med hjälp av ömsesidiga handelsliberaliseringar som är förenliga med värdshandelsorganisationen WTO:s regler.

Förhandlingarna om avtalet har pågått sedan 2002. Eftersom många tidigare tidsramar har överskridits så har det ibland funnits en utbredd osäkerhet gällande de inbladade parternas, främst de afrikanska ländernas, ambitioner att verkligen nå fram till ett avtal.  

AVS-länderna förhandlar med EU var och en för sig eller inom vissa geografiska block. Tidigare har EU slutit avtal med flera västindiska stater. 

De stater i Västafrika som nu ingått ett avtal med EU består av Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo samt samarbetsorganen The Economic Community of West African states (ECOWAS) och West African Economic and Monetary Union (WAEMU).  

Handeln mellan EU och de västafrikanska länderna står för 40 procent av den totala handeln mellan EU och AVS-länderna.

 Pär Krause