Go to main navigation
522_IMG_0147_foto_Nils_resare.jpg

Foto: Nils Resare

Råvaruhandel

Rapporteringen om konfliktmineraler är otillräcklig

Bara några få företag har lämnat in tillfredsställande redovisningar om sin handel med mineraler från konfliktområden. Det hävdar den brittiska organisationen Global Witness som länge har arbetat för att hindra råvaruhandel som underblåser väpnade konflikter.

Enligt den amerikanska Dodd Frank-lagstiftningen, som trädde i kraft i år, måste företag som är kopplade till en amerikansk börs kunna redovisa att de inte handlar med konfliktmineraler. Regelverket gäller företag som säljer varor som innehåller metallerna tenn, tantal, volfram och guld.

Nyligen lämnade ett antal företag för första gången in rapporter till de amerikanska myndigheterna. Avsikten är att de ska kunna visa att de inte handlar med de väpnade grupperna i den Demokratiska republiken Kongo som år efter år finansierar sin krigföring med inkomster från de åtråvärda metallerna.

– Några företag har gjort seriösa redovisningar som innehåller detaljerad information om vilka steg de har vidtagit för att spåra mineralernas ursprung. Men tyvärr är dessa företag i minoritet, säger Sophia Pickles på Global Witness.

Enligt Global Witness saknas det information som visar att företagen verkligen har granskat alla led i handelskedjan. Vissa företag har publicerat minimal information om vilka länder de har fått sina mineraler i från. Andra företag har inte kunnat visa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska riskerna i sitt införskaffande av mineraler.

Nils Resare