Go to main navigation

Utvinningsindustri

Så ska utvecklingsländerna bli bättre förhandlare

Företrädare för utvecklingsländer menar att de ofta har svårt att bemöta hårda förhandlare för stora multinationella företag inom utvinningsindustrin, vilket resulterar i orättvisa avtal. Nu lanseras därför ett initiativ som ska skapa en jämnare spelplan mellan parterna.

I samband med förra veckans toppmöte inom G7-gruppen presenterades ett projekt kallat Connex, som ska stärka de fattiga ländernas position i samband med komplicerade avtalsskrivningar med stora företag. I ett pressmeddelande beskrivs Connex som en satsning som ska ge utvecklingsländer utförlig och konkret experthjälp vid förhandlingar om komplicerade affärskontrakt.Enligt Vita huset är satsningen ett svar på "direkta förfrågningar" som kommit från Afrikanska unionen och andra utvecklingsländer. I ett faktablad hävdar Vita huset att det slutliga målet med Connex är att man inom initiativet ska stå redo med experthjälp som omgående ska kunna hjälpa fattiga länder i samband med avtalsskrivningar. 

En av de parter som kommer att arbeta med satsningen är Columbia Center on Sustainable Investment, CCSI, vid Columbia-universitet. - Stora investeringar i naturresurser eller infrastruktur är för många utvecklingsländer den allra viktigaste metoden för att få in resurser som kan driva på den ekonomiska tillväxten, säger CCSI:s chef Lisa Sachs till IPS.

 

CCSI har tidigare erfarenhet av att bidra med hjälp vid kontraktsskrivningar.-Trots att dessa avtal är så viktiga så saknar många regeringar de ramverk eller resurser som krävs för att kunna förhandla fram bra avtal. Det betyder att de går miste om gyllene tillfällen att maximera vinster från dessa investeringar, säger Lisa Sachs. Avtal om investeringar i utvinningssektorn kan sträcka sig flera årtionden framåt, och dåliga överenskommelser kan därför få långtgående konsekvenser för ett lands möjligheter att finansiera offentliga satsningar.

Dåliga avtal kan enligt en studie av CCSI "bidra till att fördjupa fattigdom, korruption och till och med konflikter". 

Förra året visade en studie utförd av Revenue Watch Institute att trots att utvinningsindustrin genererar miljardtals dollar varje år så går bara någon enstaka procent av dessa inkomster tillbaka till befolkningarna i de fattiga länderna.

Studiens författare slog fast att det råder en stor brist på en fungerande statsförvaltning i många av de berörda länderna. 

Men utvecklingsexperter menar att det inte bara är länder med svag statsförvaltning som i allt högre grad efterfrågar hjälp i samband med förhandlingar med storföretag.

 

-De regeringar som kommer med dessa förfrågningar representerar allt ifrån välstyrda länder till betydligt mindre så, men de har alla samma motiv - att få ut så mycket pengar som möjligt från dessa avtal om naturresurser, säger Ian Gary, som är expert på utvinningsindustrin vid biståndsorganisationen Oxfam i USA. Enligt Ian Gary är de flesta regeringar medvetna om vad som väntar vid förhandlingarna. 

-De ställs mot stora företag som kommer med dussintals advokater och som har ett stort försprång vid dessa avtalsskrivningar, säger han.

Carey L. Biron