Go to main navigation

Foto: Adek Berry/AFP Photo

Aceh Monitoring Mission övervakade att GAM-gerillans vapen lämnades in, bland annat med stöd av svenskt bistånd.

Foto: .

Trots att serienummer framgår i detta dokument har inte Inspektionen för strategiska produkter, ISP, utrett hur vapnet från Saab Bofors hamnade i Aceh.

Granskning

Svenskt vapen hos gerillan i Aceh

Den indonesiska GAM-gerillan har aldrig kunnat köpa svenska vapen lagligt. Ändå kan OmVärlden nu avslöja att ett använt svenskt pansarvärnsvapen hittades när gerillan skulle avväpnas 2005.

Den 15 augusti 2005 slöts ett fredsavtal i Helsingfors mellan GAM-gerillan och den indonesiska regeringen. Avtalet markerade slutet på ett 29 år långt inbördeskrig som krävt över 15000 liv.

När avtalet var klart inleddes ett övervakningsuppdrag i Aceh som dels skulle se till att indonesisk militär drog sig tillbaka från området,dels skulle säkerställa att GAM-gerillan lämnade in sina vapen.

Övervakningen, Aceh Monitoring Mission, AMM, stöddes med drygt 50 miljoner kronor från det svenska biståndet och dåvarande Räddningsverket stod för logistiken kring uppdraget.

Den allra första vapeninsamlingen ägde rum i staden Banda Aceh. Nu kan OmVärlden avslöja att ett av de första vapen som lämnades in var en svensk AT4. Det är ett engångsvapen som används mot pansar- och stridsvagnar och som varit en stor exportsuccé för Saab Bofors.

Att ett svenskt vapen fanns i gerillans händer är kontroversiellt och strider mot svenska vapenexportregler. Finländaren Kalle Liesinen var chef för vapeninsamlingen och var på plats när det svenska vapnet lämnades in.

– Det räknades inte som ett inlämnat vapen, eftersom det var avfyrat och därmed i oanvändbart skick. Men vi tog emot det och förstörde det, berättar han för OmVärlden.

Enligt Liesinen var vapnet genom sin storlek symboliskt viktigt, även om det var oanvändbart.

– Vi kapade det i tre delar, men var AT4:an hade avfyrats någonstans – om den använts i Aceh, det vet vi inte, säger Liesinen.

 En av svenskarna på plats i Aceh var Martin Dexborg. Det var han som för svenska biståndspengar inhandlade den vinkelslip som användes för att kapa AT4:an. Han var själv inte på plats då vapnet lämnades in, men såg senare bilder på den i ett mötesrum.

– Jag blev förvånad över att se ett svenskt vapen. Och mest förvånad var jag nog över att ingen reagerade eller verkade vilja ta reda på hur en AT4 hamnat hos GAM-gerillan, säger Martin Dexborg till OmVärlden.

Han slogs också av ironin i att svenska biståndspengar användes för att förstöra svenska vapen.

Anna Ek, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen, menar att det finns en svensk intressekonflikt i den svenska utrikespolitiken.

– Vi är en av världens största vapenexportörer, samtidigt åker vi runt och ska medla fred och förstöra vapen för våra biståndspengar. Det är förstås bra att vi gör det, men jag tycker man ska erkänna att det är en glasklar målkonflikt.

Svensk vapenexport ska kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter, ISP.
Till OmVärlden uppger organisationen att man ser allvarligt på om otillåten vidareexport och att man ska titta på ärendet. ISP har nu fått vapnets serienummer.

Anna Ek kräver en utredning om hur ett svenskt vapen hamnade i GAM-gerillans händer.

– ISP måste ta reda på hur en svensk AT4 hamnat i en väpnad konflikt och vilket land som köpt vapnet från början. Det landet har uppenbarligen brutit mot slutanvändarintyget och exporten dit ska frysas.

Carolina Jemsby