Go to main navigation
Ndomi Magareth från Kamerun planterar bönor på sin egen odling. Enligt en ny rapport från organisationen Grain håller dock världens småbönder på att förlora sina jordar i en "enorm hastighet".

Ndomi Magareth från Kamerun planterar bönor på sin egen odling. Enligt en ny rapport från organisationen Grain håller dock världens småbönder på att förlora sina jordar i en "enorm hastighet".

Foto: Monde Kingsley Nfor/IPS

Jordbruk

Världens småbönder förlorar sina jordar

Småbönderna står bakom den största produktionen av mat i världen. Men enligt en ny rapport förlorar de stora arealer odlingsmark till företag, storproducenter av biobränslen och investerare.

Enligt en ny studie från organisationen Grain har världens småbönder numera bara tillgång till mindre än en fjärdedel av de odlingsbara markerna. Miljontals bönder har enligt rapporten tvingats överge sina jordar.

– Småbönderna förlorar sina jordar i en enorm hastighet. Det är en slags omvänd jordreform. En bred majoritet av dagens jordbruksfamiljer har i dag mindre än två hektar mark att odla, och siffran fortsätter sjunka, säger Henk Hobbelink vid Grain.

Enligt rapporten "Hungry for Land" brukas numera bara 17 procent av världens odlingsmarker av småodlare, om man exkluderar Indien och Kina från beräkningen.

– Om inget görs för att vända denna trend så kommer världen att förlora sin förmåga att försörja sig med mat, säger Henk Hobbelink till IPS.

Enligt den nya rapporten så skulle småbönder i Centralamerika kunna producera tre gånger så mycket mat som i dag, om alla jordar höll samma produktionstakt som småbönderna lyckas hålla.

År 2014 har av FN:s jordbruksorganisation FAO utsetts till det internationella året för familjejordbruk, och de flesta experter är överens om hur viktiga de småskaliga jordbruken är för världens livsmedelsförsörjning. Men enligt Grain överskattar många hur stor andel av jordbruksmarkerna som brukas av småbönder.

– Jag kunde inte tro att det var sant när FAO meddelade att 70 procent av alla odlingsmarker kontrolleras av familjejordbruk. Det står helt i strid med de erfarenheter vi har i våra kontakter med småbönder över hela världen, säger Henk Hobbelink.

I arbetet med den nya rapporten har Grains medarbetare gått igenom mängder av data från världens länder samt granskat ägarförhållanden. I många länder är det dock mycket svårt att fastställa markrättigheter och det finns olika definitioner av vad som ska betraktas som familjejordbruk eller småjordbruk. I vissa fall ägs exempelvis enorma jordbruk av familjer.

Men enligt Henk Hobbelink har Grain använt sig av en metod där uppgifterna granskats noggrannare än vad FAO gör – och han menar därför att uppgifterna i den nya rapporten ligger närmare sanningen.

Den uppfattningen delas av Frederic Mousseau vid USA-baserade Oakland Institute, som är en tankesmedja som är inriktad på jordbruks- och livsmedelsfrågor.

– Detta är en viktig rapport vars innehåll stämmer överens med vår egen forskning, säger han.

Enligt Frederic Mousseau skulle världens småbönder kunna producera mat åt nio miljarder människor i framtiden – om de bara fick de jordtillgångar de skulle behöva.

Stephen Leahy/IPS