Startsida

Förhandlingarna om regelboken för parisavtalet går på övertid, och många hoppas att det ska lösas i Glasgow.

NYHET

De brännande frågorna COP26 - 1. Parisavtalets ”regelbok”

Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, hjälper OmVärlden att reda ut vilka som är knäckfrågorna under kommande klimattoppmöte COP26. Första delen handlar om Parisavtalets ”regelbok” – tolkningen av Parisavtalet.

Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio vill se mer fokus på jämställdhet i biståndsbudgeten.

”En procent av BNI är ett golv inte ett tak”

Vänsterpartiet anser i stort att dagens svenska biståndspolitik är bra och relevant. Men Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson Vänsterpartiet, efterlyser mer fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och additionella klimatsatsningar. 

Sarah Afrasiabi

"En kvinna är inte någons ägodel!"

Hedersmord står för 25 procent av alla mord i Iran. Det på grund av en patriarkal kultur som råder i det iranska samhället. ”Hur många fler kvinnor måste offras, hur många sörjande mödrar och hur många föräldralösa barn måste vi se, innan denna hederskultur får ett slut?”, skriver Sarah Afrasiabi från organisationen  #I_am_christian_too.

I fokus Afghanistan

Martin Ärnlöv, generalsekreterare och tf internationell chef, Svenska Röda Korset

”Det är inte antingen eller. Vi behöver både och”

En allmän bild av bistånd är matpaket och materiellt akut stöd. Men dagens komplexa situationer kräver ett längre tidsperspektiv på humanitärt arbete än det som ryms inom om korta, livräddande insatser, anser Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och efterlyser bistånd med långa perspektiv.


Stor osäkerhet om afghanska flickor får återuppta sina studier

Talibanstyret i Afghanistan vill att pojkar i högstadiet och gymnasiet ska påbörja sin utbildning – inget sägs dock om kvinnor vilket kan tolkas som att de utestängs. ”Det råder osäkerhet som vi måste få klarhet i”, säger Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare.

Mer om Afghanistan

NYHETSBREV

Prenumerera på OmVärlden

Vill du ha mer kunskap och de senaste nyheterna om globala utvecklingsfrågor? En digital prenumeration är gratis och kommer raka vägen in i din inkorg!

Ensamma tonårsmammor i Kenya

De ensamma tonårs­mammorna

Nästan en av fem flickor mellan 15 och 19 år i Kenya är gravida, eller har sitt första barn att ta hand om. För många innebär det ett stigma och man lämnar därför skolorna i ung ålder. Lokala organisationer ger stöd och försöker få tillbaka de unga mödrarna till utbildningar.