Svenske Tomas Tobé (M) basar över det viktiga utvecklingsutskottet i EU och socialdemokraten Evin Incir, sitter också här. För första gången är en svensk ordförande. EU är världens fjärde största biståndsgivare.

Svenske Tomas Tobé (M) basar över det viktiga utvecklingsutskottet i EU och socialdemokraten Evin Incir, sitter också här. För första gången är en svensk ordförande. EU är världens fjärde största biståndsgivare.

Här är utskotten och svenskarna som ska styra biståndet i EU

Det är i utvecklingsutskottet som den politiska inriktningen på EU-parlamentets biståndspolitik dras upp. Här är utskotten – och de svenska politiker – som är med och formar politilken.

Publicerad:

Omvärlden listar här de olika utskotten i EU-parlamentet med bäring på biståndet – och svenskarna som formar dess politik.

Nytt parlament innebär ett nytt utskott med ansvar för utvecklingsfrågor. För första gången kommer utvecklingsutskottet att ledas av en svensk – i juli utsågs Moderaternas Tomas Tobé till ordförande. Att det var en svensk var något som välkomnades på många håll i den europeiska biståndsbranschen – Sverige har gott rykte om sig i dessa kretsar. Däremot är Tobé själv ett oskrivet blad i biståndssammanhang. Hur de senaste dagarnas biståndsutspel från hans moderparti om att överge det svenska enprocents-målet för bistånd kommer speglas i hans politik i EU-parlamentet återstår att se.

Tomas Tobé flankeras av fyra vice-ordföranden; två från den gröna partigruppen, en socialdemokrat (alla tre tyskar) samt en liberal (från Frankrike).

Vem som leder utskottet har stor betydelse – det är ordföranden och de vice ordförandena som sätter dagordningen och stakar ut utskottets positionering i olika frågor, vilket lägger grunden för hela parlamentets ståndpunkt.

Men biståndsfrågor är som bekant, inte ett isolerat politikområde – när EU-parlamentet beslutar i frågor som rör miljö, jordbruk, handel och jämställdhet påverkar det ibland även biståndet.

Utvecklingsutskottet (DEVE)

Ansvarigt för internationella utvecklingsfrågor samt humanitärt bistånd – det utskott som drar upp linjerna för EU-parlamentets position i biståndsfrågor.

Ordförande: svenske Tomas Tobé (M/EPP).

Annan svensk: Evin Incir (S/S&D).

Förra mandatperioden satt ingen svensk i DEVE.

Andra utskott med bäring på biståndet:

Utskottet för utrikesfrågor (AFET)

Ordförande: David McAllister (EPP)

Svenskar: David Lega (Kd/EPP), Charlie Weimers (Sd/ECR), Jytte Guteland (S/S&D) och Arba Kokalari (M/EPP).

Utskottet för mänskliga rättigheter (DROI)

Ordförande: Maria Arena (S&D)

Svensk: David Lega (Kd/EPP)

Handelsutskottet (INTA)

Ordförande: Bernd Lange (S&D)

Svenskar: Jörgen Warborn (M/EPP) och Karin Karlsbro (L/RE)

Miljöutskottet (ENVI)

Ordförande: Pascal Canfin (RE)

Svenskar: Jessica Polfjärd (M/EPP), Fredrick Federley (C/RE), Karin Karlsbro (L/RE), Pär Holmgren (Mp/Gröna) och Malin Björk (V/GUE-NGL).

Utskottet för industri, forskning och energi (ITRE)

Ordförande: Adina-Ioana Valean (EPP)

Svenskar: Tomas Tobé (M/EPP), Sara Skyttedal (Kd/EPP), Heléne Fritzon (S/S&D) och Jessica Stegrud (Sd/ECR).

Jordbruksutskottet

Ordförande: Norbert Lins (EPP)

Svenskar: Fredrick Federley (C/RE) och Pär Holmgren (Mp/Gröna).

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

Ordförande: Juan Fernando López Aguilar

Svenskar: Tomas Tobé (M/EPP), Evin Incir (S/S&D), Abir Al-Sahlani (L/RN), Charlie Weimers (Sd/ECR) och Malin Björk (V/GUE-NGL).

Jämställdhetsutskottet (FEMM)

Ordförande: Evelyn Regner (S&D)

Svenskar: Arba Kokalari (M/EPP), Heléne Fritzon (S/S&D), Alice Bah Kuhnke (Mp/Gröna) och Jessica Stegrud (Sd/ECR).

Utskottet för säkerhet och försvar (SEDE)

Ordförande: Nathalie Loiseau (RE)

Ingen svensk

Läs mer om EU – så funkar det här.

Läs mer om de viktiga framtidsfrågorna för EU:s bistånd här:

Charlotta Asplund Catot

Mer läsning