Att ställa om livsmedelssystemet är avgörande för att minska utsläppen och därmed stoppa klimatförändringarna, menar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport om världens markanvändning.

Att ställa om livsmedelssystemet är avgörande för att minska utsläppen och därmed stoppa klimatförändringarna, menar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport om världens markanvändning.

IPCC: En tredjedel av världens mat slängs – vi måste ändra hur vi äter

Nästan en tredjedel av all mat som produceras hamnar i soptunnan. Det konstaterar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport och rekommenderar samtidigt en mer växtbaserad kost.

Publicerad:

– Jag hoppas den här rapporten ökar människors medvetande om de hot och möjligheter som klimatförändringarna innebär för jorden vi lever av, sa IPCC: s ordförande Hoesung Lee inför rapportsläppet.

I den nya specialrapporten om mark- och skogsanvädning fastställer FN:s klimatpanel IPCC bland annat att vi måste slänga mindre mat och välja bönor framför köttet. Det krävs en mer hållbar livsmedelsproduktion om vi ska nå 1,5-gradersmålet, stoppa klimatförändringarna och hindra svältkatastrofer. Alla utsläpp, inte bara från flyg och fabriker, måste minska.

Som det ser ut nu slängs nästan en tredjedel av den mat som produceras i världen. Förutom att minska matsvinnet behöver vi också ställa om till en mer växtbaserad kost, något som enligt rapporten skulle bidra till att minska utsläppen.

Äta hållbart – bra för klimatet och hälsan

Vår ökande konsumtion är en bidragande faktor till klimatförändringarna. En större befolkning med en ökad efterfrågan på mat, kläder och virke har lett till ett högt tryck på markanvändingen runt om i världen.

Konsumtionsförändringarna har också lett till att vi får i oss fler kalorier och fler människor är överviktiga. Samtidigt ökar hungern och på många platser samexisterar undernäring och övervikt. Tidigare rapporter har konstaterat att fattigdom och dålig kost hänger ihop, att äta hälsosamt har blivit en klassfråga.

Andelen människor som kan räknas som medelklass växer och är nu lika många som de som är fattiga och ekonomiskt utsatta. Fortsätter trenden kommer medelklassen bestå av drygt fem miljarder människor och vara den dominerande inkomstgruppen år 2030, och med detta ökar också konsumtionen.

En omställning av livsmedelsproduktionen skulle inte bara bromsa klimatförändringarna utan också bidra till människors hälsa, konstaterar IPCC.

Låginkomstländer extra utsatta

500 miljoner människor bor i dag i områden som drabbats av ökenspridning, områden som är mer sårbara för till exempel torka vilket leder till en högre livsmedelsosäkerhet. Med den globala uppvärmningen ökar också risken att mer odlingsbar mark förvandlas till ökenlandskap.

Ett mer hållbart skogsbruk och jordbruk är viktigt för att hejda klimatförändringarna och undvika svältkriser, särskilt i de utsatta områdena, menar IPCC.

I höstas släppte IPCC sin årliga rapport om klimatförändringarna, vilken fick stor uppmärksamhet.

Louise Gårdemyr

Mer läsning